چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی 18 دی اعطا می شود
شنبه,15 دی, 1397

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، همایش چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی 18دی با حضور مقامات، مدیران ارشد و متخصصان حوزه انرژی برگزار می شود.

 

بنا به این گزارش، در این همایش که در ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود، برای نخستین بار یک شرکت، پس از چهار دوره ارزيابي و اجراي فعاليت هاي لازم و تغيير در سيستم هاي كنترلي و مديريتي در زمينه انرژي، حائز امتیاز لازم برای کسب تندیس طلایی گردیده است.

این جایزه با هدف ایجاد راهی برای کمک به شرکت هایی که قصد دارند مسیر خود را بر مبنای عمل به مسئولیت های اجتماعی در سطحی بالاتر از حداقل ها ادامه دهند، شکل گرفت.

بر همین اساس سازمان مدیریت صنعتی با جلب همکاری اصلی ترین نهادهای قانون گذار و ناظر در زمینه انرژی يعني "ستاد توسعه فناوري حوزه انرژي معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری"، "شرکت بهینه سازی مصرف سوخت"، "سازمان انرژي‌هاي تجديد پذير و بهر‌وري انرژي برق" و "سازمان ملی استاندارد ایران"، نظام "جایزه ملی مدیریت انرژی" را پایه گذاری کرد که در گذر زمان به عنوان اصلی ترین مرجع برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت انرژی در کشور شناخته می شود.

بر اساس الگوی تدوین شده برای ارزیابی در این جایزه، موضوعات سیستمی و مدیریتی در کنار نتایج حاصل از فرایندها و بصورتی موزون مورد بررسی قرار می گیرد.

این الگو از یکسو به قانون و تعهد شرکت ها به رعایت مفاد آن توجه نموده و از سوی دیگر وضعیت گذشته و حال را در مورد میزان مصرف انرژی مد نظر قرار داده و نیز نگاهی عمیق به رعایت اصول مدیریت داشته و این سه وجه را در کنار یکدیگر قرار داده است.

بررسي ها و ارزيابي هاي اين جايزه علاوه بر فعاليت هايي كه در اين خصوص توسط كميته علمي و كميته راهبري صورت مي گيرد، توسط بيش از 50 نفر از ارزيابان آموزش ديده كه بنابر تخصص و تجربه از مجموعه حدود 80 نفري همكاران دبيرخانه جايزه ملي مديريت انرژي گزينش شده اند، با مراجعه به سايت اجرايي هر شركت متقاضي در قالب تيم هاي 4 نفره، در یک بازه زمانی 2 ماهه انجام شده است.

1 - 50 Next
خانه