توافق برای توسعه همه جانبه همکاری ها میان سازمان مدیریت صنعتی و شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران
دوشنبه,29 بهمن, 1397


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، در دیدار رئیس هیات مدیره شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و همراهان با مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، طرفین بر توسعه همکاری ها در حوزه های داخلی و بین المللی تاکید کردند.

بنا به این گزارش، ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این جلسه با تاکید بر لزوم توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: شبکه ها و شوراها زمانی توانمند می شوند که در تصمیم سازی ها موثر باشند و سازمان مدیریت صنعتی با توجه به تعاملات گسترده خود آماده همکاری با شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و ایفای نقش تسهیلگری در این خصوص است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت های سازمان های توسعه ای، نظیر سازمان مدیریت صنعتی، شبکه سازی است لذا آمادگی داریم بعنوان حامی با شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران همکاری نماییم و با طرح موضوعات مشترک در دیگر شبکه های حاکمیتی و پیشبرد آنها، این نقش را ایفا نماییم.

کیانی بختیاری افزود: سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد در خصوص برگزاری جلسات مشترک متناسب با نیازهای وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ طراحی پیوست برای مگاپروژه ها و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی دولت و همکاری در طرح های بین المللی مشترک با شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران همکاری نماید.

محمود اولیایی رئیس هیات مدیره شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران نیز در این جلسه اظهار داشت: شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران بیش از 40 هزار نفر از متخصصین، اساتید و مشاوران حوزه مدیریت و اقتصاد کشور را در قالب پانزده انجمن علمی و صنفی زیر مجموعه خود قرار داده است و تا کنون منشا خدمات ارزنده ای برای کمک به توسعه مدیریت علمی در کشور بوده است.

وی افزود: یکی از خدمات این شبکه که منشا اثر ملی بوده، تدوین اساسنامه نظام مشاور مدیریت موضوع ماده 17 قانون بهبود فضای کسب و کار به نمایندگی از اتاق های ایران، اصناف و تعاون است.

وی در این جلسه ابراز امیدواری کرد که این تشکل با همکاری سازمان مدیریت صنعتی بتواند در کارشناسی و تصمیم سازی ها عمل نموده و تمام توان خود را برای توسعه بخش خصوصی کشور به کار گیرد.

در پایان این دیدار طرفین برای تدوین یک تفاهم نامه همکاری همه جانبه توافق کردند.

1 - 50 Next
خانه