کمک های داوطلبانه غیرنقدی کارکنان سازمان مدیریت صنعتی به مناطق سیل زده کشور
دوشنبه,09 ارديبهشت, 1398

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، کمک های داوطلبانه غیرنقدی کارکنان سازمان مدیریت صنعتی به مناطق سیل زده کشور شامل لوازم خانگی، موکت، کفش و سایر انواع پوشاک و ... ارسال و توزیع گردید.

 

بنا به این گزارش، در ابتدای امسال نیز در پی بروز سیل در مناطقی از کشور، کارکنان سازمان مدیریت صنعتی به منظورهمیاری با هموطنان آسیب دیده از سیل، به صورت داوطلبانه بخشی از حقوق خود را به  این مهم اختصاص داده بودند.

1 - 50 Next
خانه