جلسه مدیران ارتباط صنعت با دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی و دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران
ﺳﻪشنبه,17 ارديبهشت, 1398

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، مدیران ارتباط صنعت با دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی و دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران در خصوص زمینه های همکاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بنا به این گزارش یونس نظری مدیر دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی ضمن معرفی فعالیت های این سازمان، درباره اهداف و برنامه های این دفتر مطالبی بیان داشت.

 

در این جلسه فرشته امین مدیر دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نیز در خصوص اهداف راه اندازی دفتر ارتباط صنعت ودانشگاه در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران مطالبی عنوان نمود.

طرفین در این جلسه درباره موضوعات بهینه کاوی طرح معراج صنعت دفاعی و اجرای آن در صنایع دیگر، به صورت مشترک بین سازمان مدیریت صنعتی و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ همکاری دانشگاه تهران با سازمان مدیریت صنعتی در کارگروه حمل و نقل پیشرفته (ریلی، خودرو، هوافضا و دریایی) در راستای شرکت در سلسله نشست های تخصصی این گروه و ارائه راه کار برون رفت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب؛ احصاء مدل بهینه ارتباط صنعت و دانشگاه  و رتبه بندی صنایع و دانشگاه ها به گفتگو پرداختند.

از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه می توان به استفاده از ظرفیت های خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی به منظور برگزاری نشست های مشترک؛ برگزاری مشترک " همایش ارتباط صنعت و دانشگاه" با رویکرد رتبه بندی دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه و فعالیت در حوزه  مدارس اشتغال و مهارت آموزی اشاره کرد.

طرفین در پایان برای انعقاد یک تفاهم نامه همکاری در خصوص موارد مطرح شده اعلام آمادگی کردند.

1 - 50 Next
خانه