در نشست مشترک سازمان مدیریت صنعتی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان محیط زیست عنوان شد: جایزه ملی تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست
یکشنبه,05 خرداد, 1398

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، جلسه ای با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و مدیران کل از سه دستگاه اجرایی شامل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان محیط زیست در خصوص طرح جایزه ملی تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست برگزار شد.

 

بنا به این گزارش در این جلسه کیانی بختیاری با اشاره به سابقه دیرینه سازمان مدیریت صنعتی در اجرای رتبه بندی شرکت های برتر، جایزه ملی تعالی سازمانی و جایزه ملی مدیریت انرژی، بر اعتماد سازمان ها و شرکت های کشور به فرایندهای برگزاری این رویدهای ملی و در نتیجه ارائه اطلاعات دقیق به سازمان تاکید نمود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد که در ادامه مسیر، مشوق هایی را طراحی کرده ایم و مسئولان و متولیان پذیرفته اند که آنها را در سطح وزارتخانه ها مصوب نمایند.

کیانی بختیاری در خصوص برگزاری دوره عملکرد مسئولیت اجتماعی یادآور شد: این دوره را با حضور نمایندگان 19 دستگاه اجرایی برگزار کردیم و در لاهه سازمان مدیریت صنعتی بعنوان نماینده ایران گزارش مسئولیت اجتماعی سازمان های کشور را ارائه نمود.

وی افزود: بعد از برگزاری این دوره در هلند MBA  مسئولیت اجتماعی را در سازمان راه اندازی کردیم و شورای راهبری آن را به نمایندگان 19 دستگاه اجرایی سپردیم، همچنین نشریه مسئولیت اجتماعی را منتشر کردیم که سومین شماره آن نیز به تازگی منتشر شده است.

وی درخصوص مدل جایزه ملی تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست گفت: پیشنهاد می کنم در ساختار این مدل شورای راهبری مرکب از نمایندگان دستگاه های اجرایی عضویت داشته باشند و فرایند اجرایی شدن آن که از کارهای مهم در کشور است، تسریع گردد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن تاکید بر لحاظ نمودن نظرات کارشناسی دستگاه های ذیربط عنوان کرد که برای توسعه این جایزه از انتشار کتاب، نشریه، فرهنگ سازی و ادبیات سازی استفاده شود.

 

در این جلسه همچنین برخی از علل نیاز کشور به شکل گیری جایزه ملی تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست عنوان شد که عبارتند از فقدان یک نهاد برای فرهنگ سازی HSE ، عدم توجه کافی و بایسته به مقوله HSE ، مشکلات مهم زیست محیطی، و وقوع حوادث بزرگ در کشور در 3 سال اخیر.

در ادامه علت پیشگامی سازمان مدیریت صنعتی برای طراحی مدل جایزه ملی تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست به این شرح عنوان شد: اجرای رتبه بندی 100 شرکت برتربرای 22 سال متوالی؛ اجرای فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی برای 17 سال متوالی و اجرای جایزه ملی مدیریت انرژی برای 5 سال متوالی.

در ادامه مدیران کل شرکت کننده از دستگاه های اجرایی نظرات کارشناسی خود را مطرح نمودند و عنوان شد که مدل جایزه باید مستند به سیاست های کلان دستگاه های ذینفع باشد و باید سطح وسیعی از کسب و کارها را پوشش دهد.

1 - 50 Next
خانه