تشکیل کار گروه کارآفرینی، نوآفرینی، استارت آپ و شرکت های دانش بنیان
شنبه,18 خرداد, 1398

جلسه همکاری های مشترک سازمان مدیریت صنعتی و صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری؛ مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی، در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.


در این جلسه ابوالفضل کیانی بختیاری، ضمن بیان تاریخچه ای از فعالیت های سازمان مدیریت صنعتی اظهار کرد: مجموعه سازمان مدیریت صنعتی قدمتی 55 ساله دارد. این سازمان با هدف توسعه ظرفیت های مدیریت در کشور و تربیت مدیر برای بخش صنعت پایه گذاری شده است تا مدیرانی که در سازمان دانش مدیریت  می آموزند در شرکت ها و سازمان های صنعتی فعالیت خود را آغاز کنند. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به برگزاری دوره های بین المللی این سازمان گفت: در حوزه آموزش با دانشگاه های معتبر فرانسه، کانادا و آلمان همکاری داریم و اخیرا سازمان، دوره مدیریت اجرایی مسئولیت اجتماعی در سازمان را برگزار نمود.

در ادامه منوچهر منطقی، رئیس ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته به توانمندی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها پرداخت.

در ادامه جلسه علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، ضمن معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی، تصریح کرد: با توجه به شناختی که از سازمان مدیریت صنعتی وجود دارد این سازمان می تواند در زمینه های آموزش، مشاوره و تحقیق یاریگر صندوق نوآوری و شکوفایی باشد.

در این جلسه در خصوص ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ، پیشنهادهایی با موضوعات توانمند سازی؛ عارضه یابی؛ مشاوره صنعتی؛ همکاری های مشترک و آموزش شرکت های دانش بنیان مطرح گردید.

همچنین در این جلسه مقرر شد با توجه به سابقه مدیر دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه، در جهت همکاری سه جانبه سازمان مدیریت صنعتی، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کار گروه کارآفرینی، نوآفرینی، استارت آپ و شرکت های دانش بنیان ذیل دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه شکل گیرد.

 در این جلسه همچنین منوچهر منطقی؛ رئیس ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، علی وحدت؛ رییس صندوق نوآوری و یونس نظری؛ مدیر دفتر صنعت و دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی و ملکی فر در خصوص موضوع مطروحه به بحث و گفتگو پرداختند.

1 - 50 Next
خانه