با توجه به رویکرد ریاست محترم جمهوری در خصوص مهارت محوری در نظام آموزش کشور و تاکید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انجام شد: راه اندازی دوره های آمادگی استخدام و توسعه اشتغال دانش آموختگان سازمان مدیریت صنعتی
شنبه,18 خرداد, 1398

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، نخستین دوره آمادگی استخدام و توسعه اشتغال دانش آموختگان در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

 

بنا به این گزارش، ابوالفضل کیانی بختیاری مدیر عامل سازمان صنعتی اعلام داشت: با توجه به رویکرد ریاست محترم جمهوری در خصوص مهارت محوری در نظام آموزش عالی کشور و تاکید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، نخستین دوره آمادگی استخدام و توسعه اشتغال دانش آموختگان در سازمان مدیریت صنعتی طراحی و برگزار گردید.

 کیانی بختیاری  در خصوص مخاطبین این دوره اظهار داشت: مخاطبین اصلی این دوره کلیه دانش آموختگان دانشگاهی صرف نظر از رشته و مدرک آنان می باشد. این دوره بصورت یک روز در هفته (روزهای جمعه) برگزار شده و به مدت 6 ماه بطول می انجامد و دوره هاي بعدي در فواصل زماني كوتاه در آينده برگزار خواهد گرديد و بزودی به  شبکه نمایندگی های سازمان در کلیه استان ها تسری خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطر نشان کرد: امروزه افراد صرف نظر از حوزه های تخصصی برای ارائه عملکرد  موفق، نیاز به تجهیز خود به  مهارت و شایستگی های  رفتاری دارند که آنها را در عرصه فعالیت های کسب و کار موفق نماید. سازمان مدیریت صنعتی با درک اهمیت این موضوع و با توجه به بررسی های مختلف در خصوص مدل های شایستگی  رفتاری ، اقدام به طراحی دوره مهارت های عمومی با هدف توسعه شایستگی های رفتاری کلیه دانش آموختگان  دانشگاهی نموده است. مدت زمان این دوره برابر 85 ساعت طراحی شده است.

کیانی بختیاری افزود: مخاطبین پس از طی بسته شایستگی های رفتاری مورد ارزیابی دقیقی قرار می گیرند. در این بخش با استفاده از پیشرفته ترین متدهای ازیابی مشخص می گردد که متقاضی با توجه به ابعاد روانشناختی و ویژگی های شخصیتی خود برای کدام دسته از مشاغل مناسب تر است و نتایج حاصل از ارزیابی بصورت یک گزارش کتبی در اختیار ایشان قرار می گیرد و در ادامه به منظور درک شرایط واقعی محیط کار و بکار گیری عملی آموزه هایی که در قالب بسته‌های شایستگی‌های رفتاری و تخصصی ارائه گردیده‌اند؛ بخش کار آموزی در این دوره در نظر گرفته شده است. متقاضیان پس از طی بخش تخصصی وارد مرحله کارآموزی می شوند. در این مرحله کارآموز بر اساس بسته شایستگی تخصصی طی شده به شرکتی حائز شرایط جهت کارآموزی معرفی می‌گردد. مدت دوره کارآموزی برابر دو ماه خواهد بود و در طی آن شخص کارآموز در ارتباط مستقیم با مربی تعیین شده از سوی سازمان بوده و هر هفته گزارش کار خود را به ایشان ارائه می‌دهد.

کیانی بختیاری اذعان داشت: در این مرحله برای متقاضیانی که با موفقیت دو بسته توسعه شایستگی‌های رفتاری و تخصصی و هم چنین بخش کارآموزی را طی نموده اند. گواهینامه های صلاحیت حرفه ای توسط سازمان مدیریت صنعتی صادر می گردند. نقش گواهینامه های صادره؛ دادن اطمینان به مدیران و متولیان بنگاه های اقتصادی در خصوص داشتن شایستگی‌های مورد نیاز جهت استخدام فرد صاحب گواهینامه می باشد.

در پایان این دوره  سازمان مدیریت صنعتی طی قرارداد انحصاری که با مجموعه های کاریابی معتبر منعقد نموده است، فرایند استخدام افرادی که گواهینامه صلاحیت حرفه ای دریافت کرده‌اند را تسهیل می نماید و تامرحله استخدام متقاضیان را همراهی و حمایت می نماید.

1 - 50 Next
خانه