وزیران ادوار تمامی دولت های پس از انقلاب در زیر یک سقف
ﺳﻪشنبه,28 خرداد, 1398

مجمع عمومی سالیانه تشکل مردم نهاد "مجمع وزیران ادوار"  با حضور جمع کثیری از وزرای دولت های پیشین و کنونی سه شنبه 28 خرداد در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

مشروح اخبار و رویدادها متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 - 50 Next
خانه