گفتگو با مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در خصوص ساخت داخل و رونق تولید در خبرگزاری صنایع
ﺳﻪشنبه,01 مرداد, 1398

پرورش مدیران متخصص در راستای تحقق نهضت ساخت داخل و رونق تولید / ابداع روش‌های جدید سازمان مدیریت صنعتی در کشور

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به پرورش مدیران متخصص و توانمند در راستای تحقق نهضت ساخت داخل و رونق تولید از ابداع روش‌های جدید سازمان متبوع خود در این حوزه خبر داد.*** تحقق نهضت ساخت داخل با برپایی نمایشگاه تقاضامحور

ابوالفضل کیانی بختیاری در گفتگو اختصاصی با خبرگزاری صنایع، اظهار داشت:

تدبیری که از سوی وزیر صمت اتفاق افتاد، باعث شد برای اولین بار یک نمایشگاه تقاضا محور در راستای تحقق نهضت ساخت داخل و رونق تولید در کشور برگزار شود.

این نمایشگاه از دیگر نمایشگاه‌ها مهمتر است؛ چرا که در این نمایشگاه بیش از ۲۱۰ شرکت حضور پیدا کرده و نیازهای خود را مطرح کرده‌اند.

*** کمک دانشگاه‌ها و مراکز علمی به ساماندهی تولید

وی در ادامه اضافه کرد:

شرکتهای دانش بنیان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز در این نمایشگاه حاضر شده‌اند و مشغول بررسی برای رفع نیازهای فنی و تکنولوژیکال کشور هستند.

همچنین واسطه‌های فناورانه و کارگزاران تبادل فناوری در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار گرفتند تا کسب و کار و تولید کشور، ساماندهی شود.

 *** تاثیر صندوق حمایت از نوآوری و شکوفایی در رونق تولید

 

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در ادامه گفت:

صندوق حمایت از نوآوری و شکوفایی نیز به عنوان ضلع تکمیلی در هر مرحله که به تسهیلات و تامین مالی نیاز باشد، ورود پیدا خواهد کرد تا نهضت ساخت داخل و رونق تولید شکل بگیرد.

 

*** نقش سازمان مدیریت صنعتی در نهضت ساخت داخل

 

کیانی در ادامه پیرامون نقش سازمان مدیریت صنعتی در تحقق نهضت ساخت داخل نیز گفت:

سازمان مدیریت صنعتی نیز در این زمینه تلاش دارد تا با پرورش مدیران با ارزش و توانمند به صورت تخصصی در زمینه‌های مختلف به رونق تولید در کشور کمک کند.

به عنوان مثال این سازمان برای اولین بار در کشور، مدیریت کسب و کار در معدن و صنایع معدنی، مدیریت کسب و کار در حوزه خودرو، مدیریت کسب و کار در صنایع دریایی (به طور خاص، نفت، گاز و پتروشیمی) را به صورت رشته‌محور راه‌اندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در پایان تاکید کرد:

هنگامی که بتوانیم توانمندسازی را در کشور تقویت کنیم، کمک قابل توجهی به ساختار رونق تولید داخلی و تحقق نهضت ساخت داخل، خواهیم کرد.

1 - 50 Next
خانه