گام بلندی برای پرورش مدیران تراز جهانی در حوزه فرودگاه ها و ناوبری هوایی
دوشنبه,11 شهریور, 1398

در جلسه دیدار ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و سیاوش امیرمکری مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، تفاهم نامه همکاری میان طرفین منعقد و مبادله شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی با امضای این تفاهم نامه، گام بلندی در کشور برای پرورش مدیران تراز جهانی در حوزه فرودگاه ها و ناوبری هوایی برداشته شد.

بنا به این گزارش، کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، در این جلسه ضمن برشمردن توانمندی های سازمان مدیریت صنعتی در زمینه هایی نظیر آموزش های تخصصی و کاربردی؛ مشاوره و تحقیق، کانون های ارزیابی مدیران حرفه ای، مشاوره و اجرای مدیریت چابکی و استراتژی برای سازمان ها و نیز دوره های پرورش مدیران در تراز جهانی و ... اظهار داشت: سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد دوره های پرورش مدیر در تراز جهانی ویژه مدیران فرودگاه ها و ناوبری هوایی را با همکاری کشور آلمان برگزار نماید.

در این جلسه همچنین سیاوش امیرمکری مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ابراز امیدواری نمود که با همکاری سازمان مدیریت صنعتی، سرفصل جدیدی در حوزه آموزش فرودگاه ها و ناوبری هوایی گشوده شود و این سازمان دوره پرورش مدیر در تراز جهانی را عهده دار گردد.

 

از موضوعات این تفاهم نامه، می توان به اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در حوزه های مدیریتی و تخصصی؛ ارائه خدمات لازم برای آینده پژوهی، آینده نگاری و تنظیم طرح های معماری سرمایه انسانی و توسعه، آموزش و ظرفیت سازی منابع انسانی؛ اجرای سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت از سوی سازمان مدیریت صنعتی با توجه به نیازهای شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اشاره کرد.


1 - 50 Next
خانه