برگزاری اولین جلسه کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
دوشنبه,11 شهریور, 1398

اولین جلسه کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، در این جلسه کیانی بختیاری ضمن تاکید بر لزوم توجه به تطابق موضوع محوری پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با شرایط روز و شعار سال، سیاست سازمان متبوعش را ورود به موضوعات مهمی خواند که کمتر به آن ها پرداخته شده است.

 

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن برشمردن موضوعات پیشنهادی اعضای کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی اظهار داشت: از بین موضوعات پیشنهادی می توان به "تاب آوری و نقش منابع انسانی"، "نقش منابع انسانی در تحقق رونق تولید"، "نقش منابع انسانی در گذار از بحران و بازنگری فرآیندهای منابع انسانی در رونق تولید" اشاره کرد.

وی در ادامه به بیان محورهای پیشنهادی اعضای کمیته علمی کنفرانس پرداخت که برخی از آنها شامل فرآیند جذب، موضوع نگهداشت، جبران خدمات، بازنگری نظام کار، مدل ها و روش های بهسازی منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود، حرفه ای گرایی در منابع انسانی، هوشمند سازی مدیریت منابع انسانی، توجه  به نسل جوان و مدیریت آن، و داده محور کردن منابع انسانی، است.

 

از دیگر محورهای پیشنهادی در این جلسه می توان به داده محور کردن منابع انسانی، مدل های بلوغ سازمان ها در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم، هوشمند سازی منابع انسانی، موضوعات دانش بنیانی و مدیریت انسانی، حکمرانی شرکتی، آسیب شناسی سازمان های حاکمیتی، توجیه مدیران ارشد و نقش فرهنگ و تداخل فرهنگی در شرایط ادغام اشاره نمود.

 

در این جلسه همچنین با مروری بر کنفرانس چهاردهم،عنوان شد که مدیریت منابع انسانی وظیفه مشترک تمامی مدیران است و اهداف برگزاری کنفرانس توسعه منابع انسانی و عرصه های یادگیری، توانمند سازی حوزه منابع انسانی کشور از طریق انتقال دانش و تجربه؛ آشنائی و بهره گیری متولیان منابع انسانی از آخرین دستاوردها و پیشرفت های ملی و بین المللی در حوزه منابع انسانی؛ توسعه شبکه ارتباطی میان مدیران منابع انسانی سازمان ها و بنگاه های کسب و کار، ارائه دیدگاه ها و رویکردهای سیاستگذاران و مقامات نسبت به حوزه منابع انسانی و ایجاد همسوئی بیشتر و معرفی برترین های حوزه منابع انسانی است.

پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی 28 و29 آبان ماه 1398 در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.

1 - 50 Next
خانه