مشارکت فعال سازمان مدیریت صنعتی در سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
شنبه,30 آذر, 1398

سازمان مدیریت صنعتی با مشارکت فعال در سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، پنل ساخت داخل و تاب آوری صنعتی را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، در این پنل تخصصی که با حضور منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی، برگزار شد، یونس نظری مدیر دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی "دو سو توانی" را بعنوان راهبرد کلان این سازمان صنعتی معرفی و آن را اکتشاف و بهره برداری به صورت همزمان عنوان کرد.

 

از یک سو در راستای "اکتشاف" یا "آینده پژوهی"، هوشمندسازی صنایع در دستور کار ایدرو قرار دارد و از دیگر سو فرهنگ سازی و ادبیات سازی انقلاب صنعتی چهارم از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان مدیریت صنعتی واگذار شده است که در هر دو سازمان، برنامه ریزی ها و اقدامات موثری انجام شده است.

سازمان مدیریت صنعتی در راستای فرهنگ سازی و ادبیات سازی انقلاب صنعتی چهارم دوره های آموزشی متعدد برگزار و همچنین جدیدترین کتاب های این حوزه را منتشر کرده است.

از سوی دیگر در راستای "بهره برداری"، مهم ترین پروژه ایدرو،  ساخت داخل و بومی سازی قطعات است که همسو با این حرکت، در وزارت صنعت، معدن و تجارت چند میز تخصصی با عنوان "میز ارائه نیاز"، "میز عرضه توانمندی"، "میز به همرسانی عرضه و تقاضا" و "میز ذخیره دانایی" تشکیل شده است.

همچنین در راستای تدابیر مقام معظم رهبری و سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایشگاه ساخت داخل توسط ایدرو، به صورت یک نمایشگاه دائمی در نظر گرفته شده است. پیش از این نیز نمایشگاه ساخت داخل توسط ایدرو با محتوا سازی سازمان مدیریت صنعتی در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شده بود.

گفتنی ست در دو روز برگزاری این کنفرانس ۱۱ نشست تخصصی با موضوع‌هایی از قبیل چالش فرآوری زیست بوم استارتاپی کشاورزی، ماشین سازی و نقش آن در تاب آوری زیر ساخت‌های صنعتی کشور، ارائه رویکرد نوین اتاق ایران به مبحث نوآوری و فناوری، چرایی و چگونگی نقش آفرینی زنان برای توسعه فناوری و نوآوری، یادگیری فناورانه در نسل سوم طرح‌های کلان پژوهشی وزارت نفت، ساخت داخل و تاب آوری صنعتی، پیدا و پنهان مقررات در تقویت اکوسیستم پایدار نوآوری، راهبرد مناسب برای سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در ایران و کارگاه‌های آموزشی برگزارشد.

1 - 50 Next
خانه