گزارش مدیرمرکز رتبه بندی شرکت های برتر ایران
یکشنبه,29 دی, 1398

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، مجید درویش  مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر در همایش بیست و دومین سال رتبه بندی شرکت های برتر ایران، در خصوص نتایج رتبه بندی در فهرست های عمومی IMI-100 گفت: 500 شركت براساس بالاترين ميزان فروش (درآمد) مشخص مي‌شوند و در فهرست‌هاي عمومي IMI-100، انواع شركت‌ها در رشته‌هاي صنعتي مختلف حضور دارند.


وی افزود: 500 شركت براساس ميزان فروش به پنج دسته صدتايي تقسيم مي‌شوند و شركت‌هاي هر دسته براساس 32 شاخص ديگر با هم مقايسه و رتبه بندي مي‌شوند به اين نحو، شركت‌هايي با هم مقايسه مي‌شوند كه از نظر اندازه تاحدودي به هم نزديك هستند.

درویش تعداد شاخص‌هاي مورد ارزيابي در فهرست‌هاي عمومي این رتبه بندی را 33 شاخص اعلام کرد.

مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر در ادامه به روش شناسی این رتبه بندی پرداخت و گفت: یک شرکت، در شاخص های مختلف، رتبه های متفاوتی می گیرد و به عبارت دیگر: در این نوع رتبه بندی ها، شاخص های مختلف با هم ترکیب نمی شوند تا در مجموع، به یک شرکت، یک رتبه تعلق گیرد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت هر فهرست رتبه بندی مربوط به چه شاخصی است، چرا که فهرست مزبور، صرفاً جایگاه شرکت ها را از جنبه همان شاخص مشخص می کند و نه از تمام جنبه ها.

درویش تصریح کرد: شاخص های رتبه بندی، شاخص های کمّی (مقداری) هستند و مقادیر آنها از صورت های مالی حسابرسی و تایید شده شرکت ها استخراج می شود.

  وی افزود: رتبه شرکت ها در شاخص مورد نظر، براساس مقادیر عددی به وسیله نرم افزار مشخص می شود و هیچ گونه ارزیابی و قضاوتی توسط اجراکنندگان رتبه بندی صورت نمی گیرد.

 مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر  خاطر نشان کرد: از ویژگی های رتبه بندی IMI-100، شفافیت بالای آن است، به طوری که رتبه هر شرکت در هر شاخص، به راحتی قابل بررسی و صحه گذاری است.

وی ضمن اعلام بالاترین رتبه شرکت های برتر در فروش، ارزش افزوده، دارایی، اشتغال زایی، سودآوری، بیشترین صادرات و بالاترین ارزش بازار، نكات مهم جدول فروش صد شرکت برتر را تشریح نمود.

درویش افزود: جمع فروش صد شركت برتر  625,897 ميليارد تومان؛37 درصد رشد (اسمی) نسبت به سال قبل از آن؛ فروش اولین شرکت  505,55 میلیارد تومان؛ فروش صدمين شركت 512,1 ميليارد تومان؛ فروش صدمين شركت سال قبل  031,1 ميليارد تومان و میزان 47 درصد رشد براي ورود به جمع صد شركت از مهم ترین نکات جدول فروش صد شرکت برتر هستند.

 

وی در خصوص فهرست شرکت ها در گروه های صنعتی گفت: در رتبه‌بندي IMI-100 علاوه براينكه جايگاه هر شركت در فهرست‌هاي عمومي نشان داده مي‌شود، جايگاه شركت در گروه صنعتي مربوط نيز مشخص مي‌شود. علاوه بر این در رتبه بندی سال 98، شرکت ها در 31 گروه صنعتی ( رشته کسب و کار) قرار گرفته اند.

مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر  در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شركت‌هاي پيشرو شامل 10شركت هستند‌ که داراي بالاترين رشد طي دوره 4 ساله بين صد شركت برتر می باشند.

 وی افزود شركت‌هاي برتر از نظر رشد سريع نیز شامل 5 شركت داراي بالاترين رشد طي دوره 4 ساله از هر دسته‌ صدتايي بعدی هستند.

 درویش شركت‌هاي برتر صادرات گرا را شامل 10شركت که دارای بالاترين رتبه از نظر شاخص تركيبي صادرات هستند عنوان نمود.

وی افزود: شاخص تركيبي صادرات از تركيب سه شاخص ميزان صادرات، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش بدست مي آيد.

مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر در خصوص مقایسه این رتبه بندی با دیگر رتبه بندی ها گفت: مقايسه 500 شركت بزرگ و گروه‌هاي صنعتی رتبه‌بندي IMI-100 با 500 شركت بزرگ و گروه‌هاي صنعتی در رتبه‌بندي‌هاي مشابه در تركيه، هند و آمريكا اطلاعات مفيدي در زمينه مقايسه صنايع و رشته‌هاي مختلف كسب و كار در اين 4 كشور ارائه مي‌دهد.

1 - 50 Next
خانه