بررسی الزامات جهش تولید و تحقق شعار سال و همچنین آثار بحران کرونا در تولید در دومین نشست کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
یکشنبه,07 ارديبهشت, 1399


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، دومین نشست کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 99 با دو دستور جلسه بررسی الزامات جهش تولید و تحقق شعار سال و بررسی آثار بحران شیوع کرونا بر تولید به میزبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان مدیریت صنعتی با توجه به ارتباط موضوعی با حوزه تولید و صنعت برگزار شد.

در این نشست،  99 تهدید و فرصت های نهفته در آنها در سال جهش تولید و همچنین گزارش اثرات کرونا بر کسب و کارها و شرکت های تولیدی توسط کارگروه حمایت از جهش تولید و تاب آوری صنعتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی  برگزار شد، موضوعات مذکور مورد تبادل نظر قرار گرفت و با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد کلیه گزارش های دستگاه های اجرایی توسط کارگروه جمع آوری و تحلیل شود و برای تصمیم گیری در زمان مناسب و با مشارکت حداکثری صاحب نظران به مقام معظم رهبری و سران قوا ارائه گردد.

1 - 50 Next
خانه