پیش بینی ۹۹ فرصت و تهدید پساکرونا بخش صنعت
یکشنبه,14 ارديبهشت, 1399


معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در نشست مشترک هیئت های اندیشه ورز بخش معدن کشور و بخش صنعت ایدرو از بررسی و تحلیل ۹۹ فرصت و تهدید پساکرونا حوزه تولید خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی به نقل از ایدرونیوز، به کار گیری تحلیل های هیئت اندیشه ورز ایدرو و سازمان مدیریت صنعتی در قالب سناریوهای ۹۹ گانه فرصت و تهدید بخش صنعت در دوره پسا کرونا می تواند به انعطاف پذیری حداکثری بنگاه های تولیدی کمک کند.

وی افزود : همکاری و پشتیبانی نهادهای بالادستی می تواند زمینه های اجرایی بهره مندی ملموس تر از این مطالعات را بیش از پیش فراهم آورد .

عالی توجه به ظرفیت های انقلاب صنعتی چهارم و تمرکز بر الزامات تحقق جهش تولید را از محورهای اساسی پیشنهادی این هیئت های اندیشه ورز برشمرد .

در این نشست همچنین با حضور دکتر علینقی مشایخی اقتصاددان در خصوص راهکارهای اجرایی خروج از رکود پساکرونا با تحریک تقاضای کل از طریق ایجاد جنبش سرمایه گذاری در کشور بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت .

1 - 50 Next
خانه