مدیریت بهره وری، راهکاری برای مقابله با محدودیت‌های اقتصادی
ﺳﻪشنبه,06 خرداد, 1399

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی،  این سازمان آمادگی دارد تا در تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی بهره وری و نیز در زمینه اجرای طرح‌های بهره‌وری مصوب سازمان‌ها و شرکت‌ها، خدمات تخصصی آموزشی، مشاوره‌ای و نظارت و ارزیابی لازم را ارائه نماید.

 

 بنا به این گزارش، در راستای تحقق اهداف ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین مقابله با مشکلات بوجود آمده در حوزه اقتصاد ناشی از مواردی همچون تحریم اقتصادی،‏ رکود اقتصادی،‏ عواقب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و موارد مشابه، موضوعاتی در بند  د   تبصره 21 قانون بودجه سال 1399 کشور تصویب و تاکید شده است که:

  1. کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان های دولتی موظفند تا برنامه های عملیاتی خود را به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری و ارتقای شاخص های مربوطه در ستاد یا واحدهای تحت مدیریت خود به انضمام پیش بینی اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه های مذکور، لغایت 31 خرداد ماه 1399 تهیه، تدوین و از طریق سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند.
  2. کلیه شرکت های دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند برای ارتقاء بهره وری سرمایه، نیروی انسانی و سایر عوامل تولید خدمت و یا کالا، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه های ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی انسانی و سایر عوامل تولید خدمت و یا کالا، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه های ارتقای بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شرکت و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش مربوطه را تا پایان خرداد ماه 1399 به سازمان های برنامه و بودجه کشور و امور اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند.
  3. پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت ها با رعایت ماده 84 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صرفاً بر اساس شاخص های بهره وری و تایید سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور قال اقدام است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی لازم ضمن مکاتبه و ارسال درخواست کتبی، با شماره های 09123408102 (دکتر عسگری) و 22651796  (دکتر میزانی) مشاوران بهره‌وری سازمان تماس حاصل فرمایید. 

1 - 50 Next
خانه