سازمان مدیریت صنعتی مشمول تعرفه ترجیحی اینترنت شد
دوشنبه,16 تير, 1399

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، با پیگیری و تعاملات انجام شده با سازمان فناوری اطلاعات، نام  سازمان مدیریت صنعتی در فهرست شرکت های مشمول تعرفه ترجیحی اینترنت قرار گرفت.

بنا به این گزارش، هزینه اینترنت دانشجویان و اساتیدی که از سامانه آموزش های مجازی سازمان مدیریت صنعتی استفاده می کنند، معادل 50 درصد هزینه اینترنت بین الملل محاسبه خواهد شد.

ارائه آموزش های تخصصی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با استفاده ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری های نوین، در مواردی که امکان برقراری دوره حضوری فراهم نباشد همچون شرایط همه گیری کرونا از جمله فعالیت های سازمان مدیریت صنعتی است.

1 - 50 Next
خانه