صفحه اصلی

 تعریف مسئولیت اجتماعی سازمان ها

مسئوليت اجتماعي دربرگيرنده شفافيت فعاليت‌هاي كسب‌وكار براساس ارزش‌هاي اخلاقي، تطابق با الزامات قانوني، احترام به افراد، تشكل‌ها و محيط زيست و حساس بودن به مسايل اجتماعي، فرااجتماعي و دراصل ارزش‌آفريني همه‌جانبه و يكپارچه است. تا شركت‌ها علاوه بر كسب سود، مسئوليت آثار و تبعات فعاليت‌هاي خود را بر تمام ذي‌نفعان از آحاد جامعه تا مادر زمين درنظر بگيرند و بپذيرند. مفاهيم مرتبط با مفهوم مسئوليت اجتماعي عبارتند از:

توسعه پايدار، شركت–شهروند، پايداري شركتي، پايداري برند، اخلاق شركتي و ...

 گزارشات پایداری در یک نگاه

سازمان­ها در قبال اجتماع و ذي‌نفعان، بطور منظم و داوطلبانه، گزارشی از برنامه‌ها و شاخص‌های عملکردی خود را در چارچوب‌های متفاوتی تهیه و منتشر می کنند. این گزارش‌ها که معمولا به‌طور سالانه تهیه و منتشر می‌شود، در حوزه2.png مسئولیت های اجتماعی سه سرفصل اصلی را دربر مي‌گيرد:

·    عملکرد اجتماعی

·    عملکرد اقتصادی

·    عملکرد زیست محیطی

 مقصود از ذي‌نفعان: كاركنان، مشتريان، شركاي تجاري، سرمايه‌گذاران، تامين‌كنندگان، فروشندگان، دولت و تشكل‌هاست.

اخبار و اطلاعیه ها