خانه

  • Post DBA
  • Post-Doc
  • DBA
  • کارشناسی ارشد رسمی
  • در سطح کارشناسی ارشد
  • دوره های بین الملل
  • Post MBA
  • در سطح کارشناسی
  • در سطح کاردانی
  
  
  
  
  
  
Post DBAبین المللی
302
3.0
1.5
  
  
  
  
  
  
Post-Docبین المللی
900
3.0
1.5
  
  
  
  
  
  
DBA مشترك با دانشگاه هاي فرانسهمشترک با دانشگاه فرانسوی
2.5
120
دوره در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار (DBA)اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی
512
6.0
3.0
32
  
  
  
  
  
مهندسی صنایع- گرایش لجیستیک و زنجیره تامین (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
مهندسی صنایع- گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
مدیریت کسب و کار- گرایش مالی (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
4.0
2.0
48
مدیریت کسب و کار- گرایش بازاریابی (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
4.0
2.0
48
مدیریت کسب و کار- گرایش استراتژی
768
5.0
2.5
48
 مهندسی صنایع- گرايش مديريت مهندسي
704
4.0
2.0
44
  
  
  
  
  
MBA- مديريت بازرگاني
512
4.0
2.0
32
MBA- مديريت معدن و صنايع معدنی
480
3.0
1.5
30
MBA مدیریت فناوری و نوآوری با گرایش کسب و کار و بنگاه
640
3.0
1.5
40
MBA- مدیریت اجرایی  شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق
28
EMBA-  مدیریت اجرایی (درسطح)
768
5.0
2.5
48
 MBA - بازار سرمایه
692
3.0
1.5
56
MBA- بازاریابی استراتژیک
640
4.0
2.0
40
MBA - مدیریت كسب و كار هوشمند و تحول گرا (MITM)
656
4.0
2.0
41
مهندسی صنایع- مدیریت مهندسي (درسطح)
704
4.0
2.0
44
MBA-مدیریت منابع انسانی
640
4.0
2.0
40
MBA - مدیریت مالی
656
4.0
2.0
41
MBA- صنعت خودرو
624
4.0
2.0
39
  
  
  
  
  
MBA- مدیریت شركتهاي ساختمانی و معماری (Construction MBA)
640
4.0
2.0
40
مدیریت کسب و کار حمل و نقل
608
4.0
2.0
38
MBA - مدیریت پروژه
656
4.0
2.0
41
  
  
  
  
  
  
آموزش و توسعه 500 مدیر تراز جهانیبین المللی
264
1.0
مدیریت موثر مراودات تجاری در سایه تحریم های اقتصادي- هلندبین المللی
  
  
  
  
  
  
Post  MBA- مدیریت پروژه
120
1.0
0.5
7.5
Post MBA - هوشمندی کسب و کار (BI)
96
1.0
0.5
6
  
  
  
  
  
  
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته حسابداريدر سطح
672
4.0
2.0
42
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگانيدر سطح
592
4.0
2.0
37
  
  
  
  
  
  
دوره درسطح كارداني  مدیریت بازرگانی در سطح
624
4.0
2.0
39
دوره درسطح كارداني حسابداريدر سطح
704
4.0
2.0
44
There are no items to show in this view.
There are no items to show in this view.