خانه

  • Post DBA
  • Post-Doc
  • DBA
  • کارشناسی ارشد رسمی
  • در سطح کارشناسی ارشد
  • دوره های بین الملل
  • Post MBA
  • در سطح کارشناسی
  • در سطح کاردانی
  
  
  
  
  
  
Post DBAبین المللی
640
2.0
1.0
  
  
  
  
  
  
Professional Post-Doc in Global SME Managementبین المللی
900
3.0
1.5
  
  
  
  
  
  
DBA مشترك با دانشگاه هاي فرانسهمشترک با دانشگاه فرانسوی
2.0
120
دوره در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار (DBA)اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی
512
6.0
3.0
32
دوره در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار (DBA) –نفت و گاز با دو گرايشدر سطح
512
6.0
3.0
32
  
  
  
  
  
مهندسی صنایع- گرایش لجیستیک و زنجیره تامین (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
مهندسی صنایع- گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
مدیریت کسب و کار- گرایش مالی (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
4.0
2.0
48
مدیریت کسب و کار- گرایش بازاریابی (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
4.0
2.0
48
  
  
  
  
  
MBA- مديريت بازرگاني
512
4.0
2.0
32
MBA- مديريت معدن و صنايع معدنی
480
3.0
1.5
30
MBA- هوانوردي
560
4.0
2.0
35
EMBA-  مدیریت اجرایي
704
5.0
2.5
44
 MBA - بازار سرمایه
692
3.0
1.5
56
MBA- بازاریابی استراتژیک
640
4.0
2.0
40
MBA - مدیریت كسب و كار هوشمند و تحول گرا (MITM)
640
4.0
2.0
40
مهندسی صنایع- مدیریت مهندسي
704
4.0
2.0
44
MBA-مدیریت منابع انسانی
640
4.0
2.0
40
MBA - مدیریت مالی
656
4.0
2.0
41
  
  
  
  
  
MBA- مدیریت شركتهاي ساختمانی و معماری (Construction MBA)
640
4.0
2.0
40
مدیریت کسب و کار حمل و نقل
608
4.0
2.0
38
MBA- مدیریت اجرایی  شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق
28
MBA - مدیریت پروژه
656
4.0
2.0
41
MBA- صنعت خودرو
624
4.0
2.0
39
  
  
  
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
  
  
  
Post MBA- معامله گری بازارهای مالی از طریق تحلیل سنتیمنتالدر سطح
90
Post MBA در کاربرد روانشناسی صنعتی – سازمانی در مدیریت
100
1.0
0.5
6
Post MBA- اجتماع‌سازی برای کسب‌وکاردر سطح
100
1.0
0.5
6
Post  MBA- مدیریت پروژه
120
1.0
0.5
7.5
Post MBA - هوشمندی کسب و کار (BI)
96
1.0
0.5
6
  
  
  
  
  
  
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته حسابداريدر سطح
640
4.0
2.0
40
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگانيدر سطح
528
4.0
2.0
33
  
  
  
  
  
  
دوره درسطح كارداني  مدیریت بازرگانی در سطح
544
4.0
2.0
34
دوره درسطح كارداني حسابداريدر سطح
656
4.0
2.0
41
اعطاي وام دانشجويي تا سقف 200.000.000 ريال
There are no items to show in this view.