​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • بازرگانی و بازاریابی
  • تولید و پروژه
  • مديريت، منابع انساني و سازمان
  • مالي و حسابداري
  • زبان انگلیسی
  • سلامت
  • دوره های مجازی
  • کارگاه های آموزشی
  • دوره های اختصاصی
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
 سیستم های توزیع و خرده فروشی1400/02/29چهارشنبه14-19
30
11,000,000
در حال ثبت نامحضوري
MBA (یکساله) 1400/03/27پنج شنبه8-17
340
150,000,000
در حال ثبت نامحضوري
آشنايي با تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی1400/02/26دوشنبه14-19
30
12,500,000
در حال ثبت نامحضوري
آشنایی با  تهيه و تنظيم قراردادهای بین المللی1400/02/25شنبه14-19
30
13,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار1400/03/24یکشنبه14-19
30
12,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول رفتار حرفه ای در کسب و کار و تجارت بین الملل1400/02/27دوشنبه14-19
20
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول و فنون مذاکرات تجاری1400/02/09پنج شنبه18-20
16
7,500,000
در حال ثبت ناممجازي
اصول و فنون مذاکره1400/02/06دوشنبه8-13
30
13,500,000
در حال ثبت نامحضوري
امور گمرکی و ترخیص کالا1400/02/19یکشنبه8-12
32
17,600,000
در حال ثبت نامحضوري
انبارداری1400/02/16پنج شنبه8-13
50
30,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اینکوترمز1400/03/23یکشنبه18-21
6
4,000,000
در حال ثبت ناممجازي
بازاریابی دیجیتال1400/03/30یکشنبه16-21
90
54,000,000
در حال ثبت نامحضوري
بازاریابی دیجیتال1400/03/06پنج شنبه9-13
44
26,000,000
در حال ثبت نامحضوري
بازاریابی دیجیتال1400/02/08چهارشنبه18:30-21:30
30
13,500,000
در حال ثبت ناممجازي
بازاریابی محتوایی1400/03/13پنج شنبه14-18
20
10,000,000
در حال ثبت نامحضوري
بازاریابی و تبلیغات به زبان انگلیسی1400/03/18یکشنبه, سه شنبه16-19
24
10,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
بانکداری دیجیتال1400/02/30پنج شنبه8-13
65
65,000,000
در حال ثبت نامحضوري
برندسازی برای استارت آپ ها1400/02/27دوشنبه16-20
16
6,400,000
در حال ثبت نامنيمه حضوري
تحقیقات بازار- مقدماتی1400/02/02پنج شنبه8-12
24
9,600,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)1400/02/30پنج شنبه14-17
30
12,000,000
در حال ثبت ناممجازي
تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)1400/03/06پنج شنبه8-13
40
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
جامع بازاریابی 11400/03/11سه شنبه19- 16:30
50
25,000,000
در حال ثبت ناممجازي
خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی1400/02/10جمعه9-13
32
13,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی1400/02/17جمعه9-13
32
13,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
خریدهای صنعتی1400/02/09پنج شنبه8-12
8
3,200,000
در حال ثبت نامحضوري
دوره جامع مدرسه حرفه اي فروش 1400/03/06پنج شنبه14-18
192
77,000,000
در حال ثبت نامحضوري
رفع تعهد ارزی صادرات و تامین مالی واردات (در شرایط تحریم)1400/02/30پنج شنبه16-20
4
5,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
زبان کسب و کار (مقدماتی1)1400/03/04شنبه, دوشنبه16-19
80
32,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)1400/03/09یکشنبه18:30-21:30
24
14,400,000
در حال ثبت ناممجازي
لینکدین در کسب و کار  Linkdin1400/02/16پنج شنبه14-17
6
3,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
لینکدین در کسب و کار  Linkdin1400/03/20پنج شنبه14-17
6
3,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مدل هاي كسب و كار بين المللي1400/02/06دوشنبه17-19
10
4,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مديريت ارتباط با مشتري  CRM1400/02/18شنبه, سه شنبه15-19
36
16,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)1400/02/09پنج شنبه14-18
30
11,500,000
ظرفیت تکمیل استحضوري
مدیریت برند1400/02/26یکشنبه14-19
30
12,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت جامع بازاریابی1400/02/25شنبه14-19
150
83,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت جامع بازرگانی  11400/02/30پنج شنبه9-13
44
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت جامع بازرگانی 21400/02/12یکشنبه14-19
110
44,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت جامع بازرگانی به زبان انگلیسی1400/03/29شنبه, دوشنبه16-20
70
28,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مدیریت جامع بازرگانی11400/02/12یکشنبه16-19
36
16,500,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت صادرات1400/02/05یکشنبه9-13
24
10,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت فرآیند صادرات و واردات به زبان انگلیسی1400/02/18شنبه8-13
32
13,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مهارت ارتباط و مذاکره در نمایشگاه های بازرگانی1400/03/07جمعه14-18
8
5,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مهارت مذاکره به زبان انگلیسی (مقدماتی) Negotiation1400/02/12یکشنبه, سه شنبه16-19
30
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مهندسی فروش و فروش های حضوری1400/03/04سه شنبه14-19
35
14,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1400/01/29یکشنبه, سه شنبه14-18
32
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مکالمه بازرگانی 1400/03/02یکشنبه, سه شنبه17-19
20
8,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
کارگاه - Marketing Plan1400/03/06پنج شنبه8-13
15
4,800,000
در حال ثبت نامحضوري
کارگاه آموزشی ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع1400/02/25شنبه16-20
16
8,000,000
در حال ثبت نامحضوري
کارگاه طراحی مدل کسب و کار1400/02/26یکشنبه16-20
16
5,200,000
در حال ثبت نامحضوري
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
 سیستم های توزیع و خرده فروشی1400/02/29چهارشنبه14-19
30
11,000,000
در حال ثبت نامحضوري
آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه برمبنای PMBOK1400/02/30پنج شنبه9-13
90
36,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اکسل پیشرفته1400/02/31جمعه8-13
35
15,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اکسل کاربردی1400/02/21سه شنبه16-18
20
8,500,000
در حال ثبت ناممجازي
اکسل کاربردی1400/02/15چهارشنبه14-16
40
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در اکسل1400/02/16پنج شنبه8-12
32
13,000,000
در حال ثبت نامحضوري
پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در اکسل1400/02/08چهارشنبه18-20
20
9,000,000
در حال ثبت ناممجازي
تشریح الزامات و ممیزی استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 1400/03/20پنج شنبه14-18
16
7,500,000
در حال ثبت نامحضوري
تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:20181400/02/29چهارشنبه16-20
16
7,500,000
در حال ثبت نامحضوري
تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت ISO9001:2015 1400/02/31جمعه8-13
30
10,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تولید ناب1400/02/30پنج شنبه8-13
30
12,000,000
در حال ثبت نامحضوري
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP1400/02/28سه شنبه14-19
35
14,000,000
در حال ثبت نامحضوري
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با P6 1400/03/10دوشنبه14-18
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت تولید و عملیات1400/03/18سه شنبه14-18
32
13,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت زنجیره تأمین 1400/03/03دوشنبه16-20
36
15,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت زنجیره تامین و لجستیک1400/03/10دوشنبه14-19
50
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت نوآوری1400/03/06پنج شنبه, جمعه9-13
20
8,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت کارخانه1400/03/25سه شنبه14-19
170
70,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه1400/03/04سه شنبه9-13
40
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه1400/02/28سه شنبه15-17
32
10,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مهندسی ارزش1400/02/30پنج شنبه, جمعه9-13
16
7,000,000
در حال ثبت نامحضوري
هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Power BI 1400/03/06پنج شنبه14-18
28
12,000,000
در حال ثبت نامحضوري
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
 دوره  مديريت فرهنگ سازماني (مديريت منابع انساني در نقش معمار فرهنگ سازماني)1400/07/28چهارشنبه14-19
10
12,000,000
در حال ثبت نامحضوري
آسيب شناسي سيستم هاي مديريت منابع انساني (برمبناي استاندارد 30400 و مدل 34000)  1400/06/30سه شنبه, چهارشنبه8-19
20
15,000,000
در حال ثبت نامحضوري
آشنایی با 10 مهارت برتر سازمان بهداشت جهانی1400/02/11شنبه10-12
20
11,000,000
در حال ثبت ناممجازي
آشنایی با 10 مهارت برتر موردنیاز تا سال 20251400/02/11شنبه16-18
20
12,000,000
در حال ثبت ناممجازي
آیین دادرسی هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری1400/06/03چهارشنبه14-19
30
17,000,000
در حال ثبت نامحضوري
آیین نگارش مکاتبات اداری 1400/06/22دوشنبه14-19
40
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان1400/02/25شنبه, چهارشنبه17-20
20
15,000,000
در حال ثبت ناممجازي
ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان1400/03/22شنبه8-13
40
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان1400/06/01دوشنبه14-19
40
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول سرپرستی1400/02/31جمعه10-13
20
12,000,000
در حال ثبت ناممجازي
اصول سرپرستی1400/03/31دوشنبه14-19
40
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول سرپرستی1400/05/13چهارشنبه14-19
40
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی1400/07/21چهارشنبه14-19
30
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
برند سازی شخصی1400/03/27پنج شنبه8-13
20
12,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تصمیم گیری ناب1400/02/05یکشنبه17-19
8
10,000,000
در حال ثبت ناممجازي
تصمیم گیری و تکنیک های حل مساله در مدیریت1400/03/26چهارشنبه14-19
30
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تفکر سیستمی (با رویکرد تفکر استراتژیک)1400/04/02چهارشنبه14-19
30
15,000,000
در حال ثبت نامحضوري
جامع مدیریت منابع انسانی1400/01/21شنبه14-19
150
83,000,000
در حال ثبت نامحضوري
جذب و استخدام و شایسته گزینی1400/03/25سه شنبه14-19
30
15,000,000
در حال ثبت نامحضوري
جذب و استخدام و شایسته گزینی1400/02/18شنبه, یکشنبه14-18
20
15,000,000
در حال ثبت ناممجازي
حرفه ای مصاحبه کنید 1400/03/25سه شنبه, چهارشنبه8-19
20
15,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حل خلاقانه مساله1400/02/04شنبه17-19
8
10,000,000
در حال ثبت ناممجازي
سبد قابلیت های روسای دفاتر مدیران1400/03/19چهارشنبه14-19
60
25,000,000
در حال ثبت نامحضوري
سبد مهارت های فردی (مدیریت زمان، استرس، خلاقیت ، حل مساله)1400/03/24دوشنبه8-13
60
25,000,000
در حال ثبت نامحضوري
سیستم های حقوق و دستمزد منابع انسانی1400/05/03یکشنبه14-19
40
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
طبقه بندی مشاغل1400/03/24دوشنبه14-19
35
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
طبقه بندی مشاغل1400/02/21سه شنبه14-18
20
12,000,000
در حال ثبت ناممجازي
قانون کار و تامین اجتماعی1400/02/30پنج شنبه8-13
40
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
قانون کار و تامین اجتماعی1400/03/31دوشنبه14-19
40
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت آموزش1400/06/24چهارشنبه8-16
70
30,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت اجرایی1400/02/21سه شنبه14-19
200
98,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت استراتژیک حرفه ای1400/02/11شنبه14-19
80
65,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت اسناد و بایگانی 1400/02/28سه شنبه16-19
20
10,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت اسناد و بایگانی 1400/05/24یکشنبه14-19
30
15,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت امور کارکنان1400/03/25سه شنبه14-19
40
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت امور کارکنان1400/04/15سه شنبه14-19
40
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت در عصر انقلاب صنعتی چهارم و تحولات نوظهور1400/02/06چهارشنبه9-12
17
4,750,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت رفاه کارکنان1400/04/20یکشنبه14-19
30
15,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت روابط عمومی1400/04/13یکشنبه8-13
40
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت روابط عمومی1400/02/26یکشنبه17-20
20
12,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت عمومی1400/03/12چهارشنبه15-19
20
20,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی1400/03/18سه شنبه14-19
35
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت کار تیمی1400/06/03چهارشنبه14-19
35
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مربی گری برای مدیران1400/06/23سه شنبه14-19
50
25,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی1400/02/27دوشنبه14-17
30
15,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی1400/04/15سه شنبه14-19
35
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مهارت های پیشرفته انگلیسی برای مدیران Meetings/Presentation1400/02/30پنج شنبه14-19
60
24,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مهارت های رهبری1400/02/29چهارشنبه16-19
20
15,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مهارت های رهبری1400/07/20سه شنبه14-19
50
25,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مهارت های مدیریتی1400/03/27پنج شنبه14-19
40
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
نگهداشت و جبران خدمت1400/03/24دوشنبه14-19
30
15,000,000
در حال ثبت نامحضوري
هفت کلید طلایی برای افزایش قدرت تصور و ایده پردازی ویژه خانواده ها1400/02/17جمعه9-13
4
2,400,000
در حال ثبت ناممجازي
کارگاه گزارش پایداری و عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت براساس GRI1400/03/23یکشنبه16-20
8
13,000,000
در حال ثبت ناممجازي
کارگاه گزارش دهی غیرمالی و حاکمیت شرکتی در شرکت های بورسی1400/03/25سه شنبه16-20
8
13,000,000
در حال ثبت ناممجازي
کلینیک مجازی منابع انسانی1400/02/26یکشنبه14-19
48
25,000,000
در حال ثبت ناممجازي
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
آشنایی با بلاکچین و ارزهای دیجیتال1400/03/03دوشنبه18-20:30
5
5,500,000
در حال ثبت ناممجازي
آشنایی با فین تک و تاثیر فناوری برخدمات مالی 1400/03/03دوشنبه18-20
4
4,500,000
در حال ثبت ناممجازي
اصطلاحات و لغات کاربردی انگلیسی در بازار سرمایه1400/01/26پنج شنبه14-18
20
8,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
اصول حسابداری 11400/03/21جمعه8-13
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11400/03/13پنج شنبه8-13
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11400/02/06دوشنبه, چهارشنبه15-20
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11400/02/17جمعه8-13
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11400/02/19یکشنبه, سه شنبه8-13
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11400/03/06پنج شنبه14-19
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 21400/02/21سه شنبه14-19
40
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 21400/02/11شنبه14-19
40
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 21400/02/03جمعه8-13
40
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 21400/02/10جمعه8-13
40
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 21400/02/09پنج شنبه17-21
40
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 21400/03/21جمعه8-13
40
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تجزیه و تحلیل صورت های مالی با رویکرد مدیریت مالی1400/02/29چهارشنبه14-19
30
14,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تربیت حسابدار حرفه ای1400/02/21سه شنبه14-19
110
45,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تربیت رئیس حسابداری1400/02/25شنبه14-19
70
58,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تربیت مدیر مالی1400/03/17دوشنبه14-19
70
65,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تهیه صورت های مالی تلفیقی1400/02/21سه شنبه15-20
25
14,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تهیه صورت های مالی و یادداشت های همراه1400/02/30پنج شنبه8-13
30
14,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابداری ارزش منابع انسانی1400/02/26یکشنبه17-19
12
8,500,000
در حال ثبت ناممجازي
حسابداری حقوق و دستمزد1400/02/10جمعه8-13
20
8,500,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابداری شرکت ها1400/02/31جمعه8-13
35
15,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابداری صنعتی 11400/03/06پنج شنبه14-19
45
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابداری صنعتی 21400/03/21جمعه8-13
45
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1400/03/31دوشنبه14-18
25
13,000,000
در حال ثبت ناممجازي
حسابداری مالی ویژه مدیران غیرمالی1400/01/30دوشنبه14-19
35
17,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابداری مالیاتی1400/02/10جمعه8-13
35
15,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابرسی داخلی1400/03/07جمعه8-13
20
8,500,000
در حال ثبت نامحضوري
دوره جامع تحلیل تکنیکال 1400/03/07جمعه8-13
50
25,000,000
در حال ثبت نامحضوري
زبان انگلیسی حسابداری (مقدماتی)1400/03/09یکشنبه, سه شنبه17-19
20
8,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مبارزه با پولشویی1400/02/29چهارشنبه14-19
5
5,500,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت مالی به زبان انگلیسی1400/02/03جمعه9-13
20
8,000,000
در حال ثبت ناممجازي
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی1400/02/22چهارشنبه9-17
8
6,000,000
در حال ثبت نامحضوري
کارگاه نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی1400/02/25شنبه9-17
8
6,000,000
در حال ثبت نامحضوري
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
مکالمه بازرگانی 1400/03/02یکشنبه, سه شنبه17-19
20
8,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1400/01/29یکشنبه, سه شنبه14-18
32
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
زبان کسب و کار (مقدماتی1)1400/03/04شنبه, دوشنبه16-19
80
32,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
T.T.C Business1400/02/30پنج شنبه, جمعه9-13
70
29,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
زبان انگلیسی حسابداری (مقدماتی)1400/03/09یکشنبه, سه شنبه17-19
20
8,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مهارت های پیشرفته انگلیسی برای مدیران Meetings/Presentation1400/02/30پنج شنبه14-19
60
24,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
کارگاه مقاله نویسی ISI1400/03/21جمعه14-18
24
10,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
بازاریابی و تبلیغات به زبان انگلیسی1400/03/18یکشنبه, سه شنبه16-19
24
10,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مهارت مذاکره به زبان انگلیسی (مقدماتی) Negotiation1400/02/12یکشنبه, سه شنبه16-19
30
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مهارت ارتباط و مذاکره در نمایشگاه های بازرگانی1400/03/07جمعه14-18
8
5,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مدیریت فرآیند صادرات و واردات به زبان انگلیسی1400/02/18شنبه8-13
32
13,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی1400/02/10جمعه9-13
32
13,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
اصطلاحات و لغات کاربردی انگلیسی در بازار سرمایه1400/01/26پنج شنبه14-18
20
8,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مدیریت مالی به زبان انگلیسی1400/02/03جمعه9-13
20
8,000,000
در حال ثبت ناممجازي
خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی1400/02/17جمعه9-13
32
13,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
Pre- IELTS سطح 11400/02/25شنبه, دوشنبه16-20
80
30,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
Pre- IELTS سطح 21400/03/02یکشنبه, سه شنبه16-20
80
30,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
Pre- IELTS سطح31400/03/25سه شنبه, پنج شنبه16-20
80
30,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
Pre- IELTS سطح41400/03/24دوشنبه, چهارشنبه16-20
80
30,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
IELTS1400/03/27پنج شنبه, جمعه16-20
80
32,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
آموزش ترجمه همزمان1400/03/27پنج شنبه, جمعه16-20
80
32,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مدیریت جامع بازرگانی به زبان انگلیسی1400/03/29شنبه, دوشنبه16-20
70
28,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1400/03/31دوشنبه14-18
25
13,000,000
در حال ثبت ناممجازي
اصول سرپرستی1400/02/31جمعه10-13
20
12,000,000
در حال ثبت ناممجازي
ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان1400/02/25شنبه, چهارشنبه17-20
20
15,000,000
در حال ثبت ناممجازي
اکسل کاربردی1400/02/21سه شنبه16-18
20
8,500,000
در حال ثبت ناممجازي
تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)1400/02/30پنج شنبه14-17
30
12,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت اسناد و بایگانی 1400/02/28سه شنبه16-19
20
10,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مهارت های رهبری1400/02/29چهارشنبه16-19
20
15,000,000
در حال ثبت ناممجازي
طبقه بندی مشاغل1400/02/21سه شنبه14-18
20
12,000,000
در حال ثبت ناممجازي
پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در اکسل1400/02/08چهارشنبه18-20
20
9,000,000
در حال ثبت ناممجازي
لینکدین در کسب و کار  Linkdin1400/02/16پنج شنبه14-17
6
3,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مدیریت روابط عمومی1400/02/26یکشنبه17-20
20
12,000,000
در حال ثبت ناممجازي
حسابداری ارزش منابع انسانی1400/02/26یکشنبه17-19
12
8,500,000
در حال ثبت ناممجازي
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه1400/02/28سه شنبه15-17
32
10,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت زنجیره تأمین 1400/03/03دوشنبه16-20
36
15,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مدل هاي كسب و كار بين المللي1400/02/06دوشنبه17-19
10
4,000,000
در حال ثبت ناممجازي
سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)1400/03/09یکشنبه18:30-21:30
24
14,400,000
در حال ثبت ناممجازي
اصول و فنون مذاکرات تجاری1400/02/09پنج شنبه18-20
16
7,500,000
در حال ثبت ناممجازي
تحقیقات بازار- مقدماتی1400/02/02پنج شنبه8-12
24
9,600,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
کارگاه گزارش پایداری و عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت براساس GRI1400/03/23یکشنبه16-20
8
13,000,000
در حال ثبت ناممجازي
کارگاه گزارش دهی غیرمالی و حاکمیت شرکتی در شرکت های بورسی1400/03/25سه شنبه16-20
8
13,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مکالمه بازرگانی 1400/03/02یکشنبه, سه شنبه17-19
20
8,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1400/01/29یکشنبه, سه شنبه14-18
32
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
زبان کسب و کار (مقدماتی1)1400/03/04شنبه, دوشنبه16-19
80
32,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
T.T.C Business1400/02/30پنج شنبه, جمعه9-13
70
29,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
زبان انگلیسی حسابداری (مقدماتی)1400/03/09یکشنبه, سه شنبه17-19
20
8,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مدیریت عمومی1400/03/12چهارشنبه15-19
20
20,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مهارت های پیشرفته انگلیسی برای مدیران Meetings/Presentation1400/02/30پنج شنبه14-19
60
24,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
کارگاه مقاله نویسی ISI1400/03/21جمعه14-18
24
10,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
بازاریابی و تبلیغات به زبان انگلیسی1400/03/18یکشنبه, سه شنبه16-19
24
10,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مهارت مذاکره به زبان انگلیسی (مقدماتی) Negotiation1400/02/12یکشنبه, سه شنبه16-19
30
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مهارت ارتباط و مذاکره در نمایشگاه های بازرگانی1400/03/07جمعه14-18
8
5,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مدیریت فرآیند صادرات و واردات به زبان انگلیسی1400/02/18شنبه8-13
32
13,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی1400/02/10جمعه9-13
32
13,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
اصطلاحات و لغات کاربردی انگلیسی در بازار سرمایه1400/01/26پنج شنبه14-18
20
8,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مدیریت مالی به زبان انگلیسی1400/02/03جمعه9-13
20
8,000,000
در حال ثبت ناممجازي
جامع بازاریابی 11400/03/11سه شنبه19- 16:30
50
25,000,000
در حال ثبت ناممجازي
آشنایی با فین تک و تاثیر فناوری برخدمات مالی 1400/03/03دوشنبه18-20
4
4,500,000
در حال ثبت ناممجازي
آشنایی با بلاکچین و ارزهای دیجیتال1400/03/03دوشنبه18-20:30
5
5,500,000
در حال ثبت ناممجازي
اینکوترمز1400/03/23یکشنبه18-21
6
4,000,000
در حال ثبت ناممجازي
حل خلاقانه مساله1400/02/04شنبه17-19
8
10,000,000
در حال ثبت ناممجازي
تصمیم گیری ناب1400/02/05یکشنبه17-19
8
10,000,000
در حال ثبت ناممجازي
رفع تعهد ارزی صادرات و تامین مالی واردات (در شرایط تحریم)1400/02/30پنج شنبه16-20
4
5,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
جذب و استخدام و شایسته گزینی1400/02/18شنبه, یکشنبه14-18
20
15,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی1400/02/27دوشنبه14-17
30
15,000,000
در حال ثبت ناممجازي
کلینیک مجازی منابع انسانی1400/02/26یکشنبه14-19
48
25,000,000
در حال ثبت ناممجازي
بازاریابی دیجیتال1400/02/08چهارشنبه18:30-21:30
30
13,500,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت جامع بازرگانی11400/02/12یکشنبه16-19
36
16,500,000
در حال ثبت ناممجازي
لینکدین در کسب و کار  Linkdin1400/03/20پنج شنبه14-17
6
3,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی1400/02/17جمعه9-13
32
13,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
Pre- IELTS سطح 11400/02/25شنبه, دوشنبه16-20
80
30,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
Pre- IELTS سطح 21400/03/02یکشنبه, سه شنبه16-20
80
30,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
Pre- IELTS سطح31400/03/25سه شنبه, پنج شنبه16-20
80
30,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
Pre- IELTS سطح41400/03/24دوشنبه, چهارشنبه16-20
80
30,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
IELTS1400/03/27پنج شنبه, جمعه16-20
80
32,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
آموزش ترجمه همزمان1400/03/27پنج شنبه, جمعه16-20
80
32,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مدیریت جامع بازرگانی به زبان انگلیسی1400/03/29شنبه, دوشنبه16-20
70
28,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
آشنایی با 10 مهارت برتر موردنیاز تا سال 20251400/02/11شنبه16-18
20
12,000,000
در حال ثبت ناممجازي
آشنایی با 10 مهارت برتر سازمان بهداشت جهانی1400/02/11شنبه10-12
20
11,000,000
در حال ثبت ناممجازي
هفت کلید طلایی برای افزایش قدرت تصور و ایده پردازی ویژه خانواده ها1400/02/17جمعه9-13
4
2,400,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت در عصر انقلاب صنعتی چهارم و تحولات نوظهور1400/02/06چهارشنبه9-12
17
4,750,000
در حال ثبت ناممجازي
مديريت ارتباط با مشتري  CRM1400/02/18شنبه, سه شنبه15-19
36
16,000,000
در حال ثبت ناممجازي
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
  
تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)پنج شنبه8-13
40
16,000,000
در حال ثبت نام1400/03/06حضوري
پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در اکسلپنج شنبه8-12
32
13,000,000
در حال ثبت نام1400/02/02حضوري
لینکدین در کسب و کار  Linkdinپنج شنبه14-17
6
3,000,000
در حال ثبت نام1400/02/16حضوری/مجازی
اکسل کاربردیچهارشنبه14-16
40
16,000,000
در حال ثبت نام1400/02/15حضوري
هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Power BI پنج شنبه14-18
28
12,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول رفتار حرفه ای در کسب و کار و تجارت بین المللدوشنبه14-19
20
20,000,000
در حال ثبت نام1400/02/27حضوري
رفع تعهد ارزی صادرات و تامین مالی واردات (در شرایط تحریم)پنج شنبه16-20
4
5,000,000
در حال ثبت نام1400/02/30حضوری/مجازی
اکسل پیشرفتهجمعه8-13
35
15,000,000
در حال ثبت نام1400/02/31حضوري
لینکدین در کسب و کار  Linkdinپنج شنبه14-17
6
3,000,000
در حال ثبت نام1400/03/20حضوری/مجازی

 
ویژگی های دوره های اختصاصی

 
بخشی از دوره های دفتر دوره های تخصصی و کاربردی، دوره های اختصاصی هستند. این دوره ها برخلاف دوره های تقویمی در حوزه های ذیل قابلیت انعطاف بیشتر با خواسته و نیاز مشتریان را دارا می باشند :
طول دوره: در این دوره ها زمان مورد نیاز برای ارائه مباحث با همفکری و براساس نیاز کارفرما تعیین و مشخص می گردد.
سرفصل دوره ها:در این دوره ها با توجه به خواسته و نیاز کارفرما امکان ارائه سرفصل هایی متناسب با شرح شغل و فضای کسب و کار کارفرما وجود دارد.
مکان: مکان برگزاری این دوره ها بنا به درخواست کارفرما می تواند در سازمان مدیریت صنعتی و یا محل خود کارفرما انتخاب گردد.
زمان: زمان برگزاری دوره با مشورت و همفکری کارفرما در این دوره ها تعیین می گردد.

 
برای استعلام برگزاری دوره های اختصاصی،شرکت ها و سازمان ها می توانند درخواست خود را به فاکس سازمان به شماره  22013408 ارسال نمایند.

 
شماره های تماس مستقیم تیم دوره های اختصاصی
22046528
22043005 داخلی 371 و 373 و 361

 
​​​
 
There are no items to show in this view.