دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت

دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت

​​​​​​​​​ثبت نام و مشاوره آموزشي : (مستقيم 22041082 - تلفنخانه 22043005 داخلي 381 و 351 فکس 22013408)

مسیر گذراندن دوره های حسابداری (با رعایت پیش نیازها)

آخرین بازنگری بر روی دوره های آموزشی مدیریت تولید و عملیات

تبصره: لازم به ذکر است مبلغ شهریه مقطوع بوده و شامل هیچ گونه کسوراتی (بیمه-مالیات) نمی شود. 

 

 

 

  • مديريت، منابع انساني و سازمان
  • بازرگانی و بازاریابی
  • تولیدی و پروژه
  • مالي و حسابداري
  • فناوری اطلاعات
  • دوره های اختصاصی
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
آراستگی محیط کار 5S1397/10/06پنج شنبه8-13
30
5,500,000
در حال ثبت نام
آسیب شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی برمبنای استانداردهای نوین منابع انسانی1397/09/10شنبه8-16
10
3,000,000
در حال ثبت نام
آموزش روسای دفاتر مدیران1397/09/12دوشنبه14-18
30
6,000,000
در حال ثبت نام
ارزیابی عملکرد کارکنان1397/10/05چهارشنبه14-19
30
6,500,000
در حال ثبت نام
ارزیابی عملکرد کارکنان1397/08/27یکشنبه8-13
30
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول سرپرستی1397/09/10شنبه14-19
30
6,000,000
در حال ثبت نام
اصول سرپرستی1397/11/07یکشنبه8-13
30
6,000,000
در حال ثبت نام
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی1397/09/11یکشنبه14-19
30
7,000,000
در حال ثبت نام
تفکر سیستمی با رویکرد تفکر استراتژیک1397/10/19چهارشنبه14-19
30
7,000,000
در حال ثبت نام
توانمندسازی نیروی انسانی1397/09/06سه شنبه14-19
20
6,000,000
در حال ثبت نام
توسعه دانش و مهارت‌هاي مديريتي اعضاي هيئت مديره1397/09/26دوشنبه14-19
70
24,500,000
در حال ثبت نام
جامع مدیریت منابع انسانی1397/07/28شنبه14-19
150
36,000,000
برگزار شد
جذب و استخدام و شایسته گزینی1397/09/17شنبه8-13
25
6,000,000
در حال ثبت نام
طراحی ساختارسازمانی و تئوری های سازمان1397/09/11یکشنبه8-13
30
7,000,000
در حال ثبت نام
طراحی نظام جامع آموزش در چارچوب استانداردهای 29990 و 10015 با تاکید بر تکنیکهای نیازسنجی آموزشی1397/10/01شنبه, یکشنبه8-16
16
5,000,000
در حال ثبت نام
طیقه بندی مشاغل1397/10/18سه شنبه14-19
35
6,500,000
در حال ثبت نام
فنون تدریس در سازمان ها ( سوم و چهارم دی ماه)1397/10/03دوشنبه, سه شنبه8-16
16
4,000,000
در حال ثبت نام
قانون کار و تامین اجتماعی1397/10/06پنج شنبه8-13
40
7,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت اجرایی1397/09/11یکشنبه14-19
200
48,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت اجرایی1397/07/16دوشنبه14-19
200
48,000,000
برگزار شد
مدیریت استراتژیک حرفه ای1397/08/07دوشنبه14-19
60
21,000,000
برگزار شد
مدیریت استعدادها و جانشین پروری1397/09/10شنبه8-13
20
5,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت اسناد و بایگانی1397/08/28دوشنبه14-19
25
5,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت امور کارکنان1397/10/11سه شنبه8-13
40
8,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت تشریفات ویژه مدیران و کارشناسان1397/09/17شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنج شنبه, جمعه14-19
35
6,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت عمومی1397/09/21چهارشنبه14-18
40
6,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی1397/10/11سه شنبه14-19
35
7,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت کارتیمی1397/08/23چهارشنبه14-19
35
5,500,000
در حال ثبت نام
مربی گری برای مدیران1397/08/21دوشنبه8-13
40
9,000,000
برگزار شد
مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی1397/10/11سه شنبه14-18
30
6,000,000
در حال ثبت نام
مهارتهای مدیریتی1397/10/05چهارشنبه14-18
40
8,000,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
 Work Shop Negotiation for Trade (International and Export) 1397/10/27پنج شنبه8-16
16
6,000,000
در حال ثبت نام
آشنایی با قراردادهای بین المللی1397/08/26شنبه14-18
30
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول بازاریابی1397/08/24پنج شنبه8-13
30
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول بازاریابی1397/09/22پنج شنبه8-13
30
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول و فنون مذاکره1397/09/22پنج شنبه8-13
25
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول و فنون مذاکره1397/10/06پنج شنبه8-13
25
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول و فنون مذاکره1397/11/24چهارشنبه14-19
25
6,500,000
در حال ثبت نام
اعتبارات اسنادی1397/09/08پنج شنبه14-19
20
4,400,000
در حال ثبت نام
اعتبارات اسنادی1397/08/07دوشنبه8:30-13:30
20
4,400,000
برگزار شد
امور گمرکی و ترخیص کالا1397/08/21دوشنبه8:30-13:30
50
11,000,000
برگزار شد
بازاریابی دیجیتال1397/11/29دوشنبه14-19
90
29,000,000
در حال ثبت نام
بازاریابی دیجیتال1397/10/14جمعه9-13
40
10,000,000
در حال ثبت نام
تحقیقات بازار1397/08/06یکشنبه8:30-12:30
32
6,800,000
برگزار شد
تحقیقات بازار1397/10/22شنبه8:30-12:30
32
6,800,000
در حال ثبت نام
تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)1397/08/03پنج شنبه8-13
40
9,000,000
برگزار شد
تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی1397/09/06سه شنبه14-18
16
5,000,000
در حال ثبت نام
جامع مدیریت بازاریابی1397/09/26دوشنبه14-19
150
33,000,000
در حال ثبت نام
مدرسه حرفه ای فروش1397/07/22یکشنبه14-19
120
27,000,000
برگزار شد
مدرسه حرفه ای فروش1397/09/25یکشنبه14-19
120
27,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت  برند1397/08/27یکشنبه14-18
25
6,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)1397/09/08پنج شنبه8-12
30
6,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)1397/07/22یکشنبه8-12
30
6,000,000
برگزار شد
مدیریت جامع بازرگانی1397/08/27یکشنبه8:30-13:30
110
33,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت جامع واردات1397/10/29شنبه14-18
32
9,600,000
در حال ثبت نام
مدیریت خدمات مشتریان با تکیه بر خدمات پس از فروش1397/09/22پنج شنبه8-12
32
7,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان فارسی1397/08/13یکشنبه14-18
30
6,500,000
برگزار شد
مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان فارسی1397/09/01پنج شنبه14-18
30
6,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت صادرات1397/08/06یکشنبه9-13
24
5,280,000
برگزار شد
مدیریت صادرات1397/10/16یکشنبه9-13
24
5,280,000
در حال ثبت نام
مهندسی فروش و فروش های حضوری1397/07/19پنج شنبه8-13
35
7,000,000
برگزار شد
مهندسی فروش و فروش های حضوری1397/09/10شنبه14-19
35
7,000,000
در حال ثبت نام
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1397/09/12دوشنبه8:30-13:30
40
8,800,000
در حال ثبت نام
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1397/11/01دوشنبه8-12
40
8,800,000
در حال ثبت نام
کارگاه آموزشی ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع1397/11/04پنج شنبه14-18
12
2,800,000
در حال ثبت نام
کارگاه آموزشی ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع1397/09/22پنج شنبه8-12
12
2,800,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
PMBOK1397/08/13یکشنبه8-13
80
19,000,000
برگزار شد
اکسل کاربردی1397/07/30دوشنبه15-19
34
6,800,000
برگزار شد
اکسل کاربردی1397/09/16جمعه9-13
34
6,800,000
در حال ثبت نام
بهبود و اصلاح فرآیندها با APQC1397/08/21دوشنبه14-18
32
8,000,000
برگزار شد
جامع مدیریت پروژه1397/09/28چهارشنبه8-13
120
30,000,000
در حال ثبت نام
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP20161397/08/01سه شنبه14-19
35
6,500,000
برگزار شد
سیستم مدیریت پروژه با P61397/07/24سه شنبه8:30-13:30
55
10,000,000
برگزار شد
مدیریت ریسک1397/07/29یکشنبه8:30-13:30
50
10,000,000
برگزار شد
مدیریت زنجیره تامین و لجستیک1397/08/21دوشنبه8:30-13:30
50
10,000,000
برگزار شد
مدیریت کارخانه1397/09/19دوشنبه13-18
150
33,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت کارخانه1397/08/01سه شنبه13-18
150
33,000,000
برگزار شد
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه1397/09/13سه شنبه14-19
32
6,500,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
آشنایی با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS)1397/09/28چهارشنبه14-19
70
12,000,000
در حال ثبت نام
آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی و سرمایه گذاری1397/07/26پنج شنبه8:30-13:30
48
8,500,000
برگزار شد
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه1397/09/07چهارشنبه14-19
8
3,500,000
در حال ثبت نام
استانداردهای حسابداری1397/09/15پنج شنبه14-19
50
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/08/23چهارشنبه14-19
63
8,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
اصول حسابداری 11397/07/27جمعه8:30-13:30
63
8,500,000
برگزار شد
اصول حسابداری 11397/08/26شنبه14-19
63
8,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
اصول حسابداری 11397/09/08پنج شنبه14-19
63
8,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
اصول حسابداری 11397/09/23جمعه8:30-13:30
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/09/07یکشنبه, چهارشنبه8:30-13:30
43
7,000,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/07/23دوشنبه8:30-13:30
43
7,000,000
برگزار شد
اصول حسابداری 21397/07/27جمعه8:30-13:30
43
7,000,000
برگزار شد
اصول حسابداری 21397/08/24پنج شنبه8:30-13:30
43
7,000,000
درحال تکمیل ظرفیت
اصول حسابداری 21397/09/09جمعه8:30-13:30
43
7,000,000
درحال تکمیل ظرفیت
بودجه بندی جامع1397/08/23چهارشنبه14-18
16
4,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی1397/09/13سه شنبه14-19
20
5,500,000
در حال ثبت نام
تهیه صورتهای مالی تلفیقی1397/09/07چهارشنبه14-19
25
5,500,000
در حال ثبت نام
تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه1397/09/23جمعه8:30-13:30
40
7,000,000
در حال ثبت نام
تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه1397/08/20یکشنبه14-19
40
7,000,000
برگزار شد
حسابداری به زبان انگلیسی1397/09/14چهارشنبه14-19
30
5,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری پیمانکاری1397/08/20یکشنبه14-19
20
5,000,000
برگزار شد
حسابداری حقوق و دستمزد1397/08/28دوشنبه14-19
20
4,000,000
درحال تکمیل ظرفیت
حسابداری شرکتها1397/08/24پنج شنبه14-19
43
7,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری صنعتی 11397/08/25جمعه8:30-13:30
48
8,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری صنعتی 11397/09/29پنج شنبه14-19
48
8,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری صنعتی 21397/09/22پنج شنبه14-19
53
8,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1397/07/24سه شنبه14-19
35
6,500,000
برگزار شد
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1397/09/08پنج شنبه14-19
35
6,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
حسابداری مالیاتی1397/07/20جمعه8:30-13:30
38
6,500,000
برگزار شد
حسابداری مالیاتی1397/09/16جمعه8:30-13:30
38
6,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مدیریت1397/08/25جمعه8:30-13:30
40
7,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری ویژه بازار کار1397/08/24پنج شنبه8:30-13:30
60
9,500,000
در حال ثبت نام
حسابرسی مالی1397/09/08پنج شنبه14-19
30
4,500,000
در حال ثبت نام
فشرده صورتهای مالی1397/08/04جمعه8:30-13:30
20
3,500,000
برگزار شد
مبارزه با پولشویی1397/07/27جمعه8:30-16:30
8
2,500,000
برگزار شد
مبارزه با پولشویی1397/08/25جمعه8:30-16:30
8
2,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت تخصصی مالی1397/08/27یکشنبه14-19
200
46,000,000
در حال ثبت نام
نحوه تهیه صورتهای مالی1397/09/08پنج شنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه آموزشی  مدیریت دارایی- ها در شرایط پیچیده کسب و کار1397/08/28دوشنبه14-18
4
3,000,000
در حال ثبت نام
کارگاه اصول حسابداری 1و2 با نرم افزار اکسل1397/07/10سه شنبه8:30-13:30
20
5,000,000
برگزار شد
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی1397/08/22سه شنبه8:30-16:30
8
3,500,000
برگزار شد
کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی1397/08/25جمعه8:30-16:30
8
3,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی1397/07/30دوشنبه8:30-16:30
8
3,500,000
برگزار شد
کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد1397/08/24پنج شنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
مبانی کامپیوتر و اینترنت Computer & Online Essentials
20
3,400,000
در حال ثبت نام
واژه پردازها Microsoft Word
20
3,800,000
در حال ثبت نام
مدیریت ارائه مطلب Powerpoint 2016
20
3,800,000
در حال ثبت نام
کاربرد پایگاه داده Access 2016
20
3,800,000
در حال ثبت نام
امنیت اطلاعات It Security
20
4,000,000
در حال ثبت نام
رایانش ابری و تعامل آنلاین Online Collaboration
20
4,000,000
در حال ثبت نام
ویرایش تصویر با فتوشاپ Image Editing
20
4,000,000
در حال ثبت نام
طراحی صفخات وب Web Editing
20
4,000,000
در حال ثبت نام
طراحی دو بعدی با کامپیوتر 2D CAD
20
4,000,000
در حال ثبت نام
کاربرد سیستم های اطلاعاتی در درمان و مدیریت سلامت Health Information System Usage
20
4,400,000
در حال ثبت نام
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ICT in Education
20
4,400,000
در حال ثبت نام
مبانی برنامه نویسی و تفکر سیستمی Computing
20
4,000,000
در حال ثبت نام
شناسایی,جستجو,ارزیابی وطبقه بندی اطلاعات اینترنتی Information Literacy
20
4,000,000
در حال ثبت نام
ورد پیشرفته Advanced Word Processing
20
4,000,000
در حال ثبت نام
اکسس پیشرفته Advanced Database
20
4,000,000
در حال ثبت نام
پاورپوینت پیشرفته Advanced Presentation
20
4,000,000
در حال ثبت نام
Blockchain & Cryptocurrencies Workshop
9
2,400,000
در حال ثبت نام
ِDigital Startup - Business Model & Implementaion
9
2,400,000
در حال ثبت نام
Leading Digital Transformation
9
2,400,000
در حال ثبت نام
Digital Publishing Workshop
9
2,400,000
در حال ثبت نام
Camtasia Studio Film Editing Workshop
9
2,400,000
در حال ثبت نام
Cryptography Workshop
9
2,400,000
در حال ثبت نام
Elearning Content Preparation Workshop
9
2,400,000
در حال ثبت نام


 


ویژگی های دوره های اختصاصی

بخشی از دوره های دفتر دوره های تخصصی و کاربردی، دوره های اختصاصی هستند. این دوره ها برخلاف دوره های تقویمی در حوزه های ذیل قابلیت انعطاف بیشتر با خواسته و نیاز مشتریان را دارا می باشند :
طول دوره: در این دوره ها زمان مورد نیاز برای ارائه مباحث با همفکری و براساس نیاز کارفرما تعیین و مشخص می گردد.
سرفصل دوره ها:در این دوره ها با توجه به خواسته و نیاز کارفرما امکان ارائه سرفصل هایی متناسب با شرح شغل و فضای کسب و کار کارفرما وجود دارد.
مکان: مکان برگزاری این دوره ها بنا به درخواست کارفرما می تواند در سازمان مدیریت صنعتی و یا محل خود کارفرما انتخاب گردد.
زمان: زمان برگزاری دوره با مشورت و همفکری کارفرما در این دوره ها تعیین می گردد.

برای استعلام برگزاری دوره های اختصاصی،شرکت ها و سازمان ها می توانند درخواست خود را به فاکس سازمان به شماره  22013408 ارسال نمایند.

شماره های تماس مستقیم تیم دوره های اختصاصی
22046528
22043005 داخلی 371 و 373 و 361

​​​
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
There are no items to show in this view.