دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت

دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت

​​​​​​ثبت نام و مشاوره آموزشي : (مستقيم 22041082 - تلفنخانه 22043005 داخلي 381 و 351 فکس 22013408)

مسیر گذراندن دوره های حسابداری (با رعایت پیش نیازها)

آخرین بازنگری بر روی دوره های آموزشی مدیریت تولید و عملیات

تبصره: لازم به ذکر است مبلغ شهریه مقطوع بوده و شامل هیچ گونه کسوراتی (بیمه-مالیات) نمی شود
  • مديريت، منابع انساني و سازمان
  • بازرگانی و بازاریابی
  • تولیدی، مهندسی فناوری اطلاعات
  • مالي و حسابداري
  • سمينارها و كارگاه ها
  • دوره های اختصاصی
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
آموزش روسای دفاتر مدیران1397/04/05سه شنبه14-19
30
6,000,000
برگزار شد
آیین دادرسی هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری1397/06/03شنبه8-13
25
5,000,000
در حال ثبت نام
ارزیابی عملکرد کارکنان1397/04/03یکشنبه8-13
30
6,500,000
برگزار شد
اصول سرپرستی1397/06/06سه شنبه8-13
30
6,000,000
در حال ثبت نام
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی1397/09/11یکشنبه14-19
30
7,000,000
در حال ثبت نام
تصمیم گیری و حل مساله1397/05/04پنج شنبه8-13
25
5,000,000
در حال ثبت نام
تفکر سیستمی با رویکرد تفکر استراتژیک1397/05/04پنج شنبه8-13
30
7,000,000
در حال ثبت نام
جامع مدیریت منابع انسانی1397/05/20شنبه14-19
150
36,000,000
در حال ثبت نام
جذب و استخدام و شایسته گزینی1397/06/31شنبه14-19
25
6,000,000
در حال ثبت نام
سبد مهارتهای فردی1397/06/05دوشنبه8-13
60
10,000,000
در حال ثبت نام
طیقه بندی مشاغل1397/07/23دوشنبه14-19
35
6,500,000
در حال ثبت نام
قانون کار و تامین اجتماعی1397/06/26دوشنبه8-13
40
7,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت آموزش در سازمان1397/06/15پنج شنبه8-13
60
14,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت اجرایی1397/06/05دوشنبه14-19
200
48,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت اجرایی1397/04/26سه شنبه14-19
200
48,000,000
برگزار شد
مدیریت استراتژیک حرفه ای1397/06/31شنبه14-19
60
21,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت امور کارکنان1397/06/20سه شنبه14-19
40
8,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت رفاه کارکنان1397/06/12دوشنبه14-19
20
3,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی1397/06/06سه شنبه14-19
35
7,500,000
در حال ثبت نام
مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی1397/07/03سه شنبه14-19
30
6,000,000
در حال ثبت نام
مهارتهای ارتباطی و رفتارسازمانی1397/04/06چهارشنبه14-19
30
6,000,000
برگزار شد
مهارتهای مدیریتی1397/06/07چهارشنبه14-19
40
8,000,000
در حال ثبت نام
نگهداشت و جبران خدمت1397/06/06سه شنبه14-19
30
6,000,000
در حال ثبت نام
کارگاه ارزشیابی مشاغل براساس مدل(IPE)1397/06/19دوشنبه8-13
25
5,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه سنجش کارآمد اثربخشی آموزش در سازمان1397/06/14چهارشنبه14-19
35
8,500,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
آشنایی با قراردادهای بین المللی1397/05/20شنبه14-18
30
7,000,000
در حال ثبت نام
اصول بازاریابی1397/04/26سه شنبه8-13
30
6,500,000
برگزار شد
اصول بازاریابی1397/05/13شنبه14-18
30
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول بازاریابی1397/06/03شنبه14-19
30
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول و تکنیک های فروش تلفنی(Call Center)1397/04/25دوشنبه14-19
10
2,800,000
برگزار شد
اصول و فنون مذاکره1397/04/07پنج شنبه8-13
25
6,500,000
برگزار شد
اصول و فنون مذاکره1397/05/27شنبه14-19
25
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول و فنون مذاکره1397/04/24یکشنبه14-19
25
6,500,000
برگزار شد
اعتبارات اسنادی1397/04/07پنج شنبه14-19
20
4,400,000
برگزار شد
اعتبارات اسنادی1397/05/01دوشنبه14-19
20
4,400,000
در حال ثبت نام
اقتصاد ایران1397/05/22دوشنبه14-19
25
6,000,000
در حال ثبت نام
امور گمرکی و ترخیص کالا1397/05/02سه شنبه8-13
50
11,000,000
در حال ثبت نام
بازاریابی دیجیتال1397/04/25دوشنبه8-13
90
22,000,000
برگزار شد
بازاریابی دیجیتال1397/04/25دوشنبه14-19
90
22,000,000
برگزار شد
تحقیقات بازار1397/05/21یکشنبه15-19
32
6,800,000
در حال ثبت نام
تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)1397/05/11پنج شنبه8-13
40
9,000,000
در حال ثبت نام
تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی1397/05/08دوشنبه14-18
16
5,000,000
در حال ثبت نام
جامع مدیریت بازاریابی1397/06/05دوشنبه14-19
150
30,000,000
در حال ثبت نام
جامع مدیریت بازرگانی1397/06/04یکشنبه14-19
110
33,000,000
در حال ثبت نام
محیط زیست برای مدیران
20
4,500,000
در حال ثبت نام
مدرسه حرفه ای فروش1397/06/11یکشنبه14-19
120
27,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت  برند1397/05/07یکشنبه14-19
25
6,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)1397/06/15پنج شنبه8-13
30
6,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)1397/05/07یکشنبه8-13
30
6,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت جامع واردات1397/05/04پنج شنبه8-12
32
9,600,000
در حال ثبت نام
مدیریت خدمات مشتریان با تکیه بر خدمات پس از فروش1397/04/28پنج شنبه8-13
32
7,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی1397/04/11دوشنبه14-19
40
8,800,000
برگزار شد
مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان فارسی1397/05/11پنج شنبه14-19
30
6,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان فارسی1397/04/10یکشنبه8-13
30
6,500,000
برگزار شد
مدیریت سرمایه گذاری و تحلیل بازار مسکن1397/04/28پنج شنبه8:30-13:30
5
2,400,000
در حال ثبت نام
مدیریت صادرات1397/05/07یکشنبه9-13
24
5,280,000
در حال ثبت نام
مهندسی فروش و فروش های حضوری1397/04/09شنبه14-19
35
7,000,000
برگزار شد
مهندسی فروش و فروش های حضوری1397/05/15دوشنبه14-19
35
7,000,000
در حال ثبت نام
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1397/05/04پنج شنبه8-13
40
8,800,000
در حال ثبت نام
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1397/04/20چهارشنبه14-19
40
8,800,000
برگزار شد
وفادارسازی مشتریان1397/05/25پنج شنبه8-12
16
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه ثبت سفارش خارجی(ثبتارش)1397/04/21پنج شنبه14-19
12
2,800,000
برگزار شد
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
PMBOK1397/06/25یکشنبه8-12
80
19,000,000
در حال ثبت نام
آمادگی آزمون PMP
در حال ثبت نام
اکسل کاربردی1397/05/03چهارشنبه15-19
34
6,800,000
در حال ثبت نام
جامع مدیریت پروژه1397/05/02سه شنبه14-19
120
30,000,000
در حال ثبت نام
جامع مدیریت پروژه1397/06/15پنج شنبه8-13
120
30,000,000
در حال ثبت نام
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP20161397/06/06سه شنبه14-19
35
6,500,000
در حال ثبت نام
سیستم مدیریت پروژه با P61397/06/06سه شنبه8-13
55
10,000,000
در حال ثبت نام
مبانی مهندسی کیفیت (برگزاری دوره شهریور 97)
60
13,800,000
در حال ثبت نام
مدیریت بهبود و اصلاح فرایندها
32
8,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت زنجیره تامین1397/05/04پنج شنبه14-18
24
4,800,000
در حال ثبت نام
مدیریت کارخانه1397/06/20سه شنبه14-19
150
33,000,000
در حال ثبت نام
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه1397/05/21یکشنبه8-13
32
6,500,000
در حال ثبت نام
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه
32
6,500,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی و سرمایه گذاری1397/05/26جمعه8:30-13:30
48
8,500,000
در حال ثبت نام
آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی و سرمایه گذاری1397/04/14پنج شنبه8:30-13:30
48
8,500,000
برگزار شد
استانداردهای حسابداری 1397/06/22پنج شنبه14-19
50
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/06/09جمعه8:30-13:30
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/05/26جمعه8:30-13:30
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/05/05جمعه8:30-13:30
63
8,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
اصول حسابداری 11397/04/15جمعه8:30-13:30
63
8,500,000
برگزار شد
اصول حسابداری 11397/05/03چهارشنبه16-21
63
8,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
اصول حسابداری 11397/05/15دوشنبه, چهارشنبه8:30-13:30
63
8,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
اصول حسابداری 11397/06/15پنج شنبه14-19
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/04/21پنج شنبه8:30-13:30
63
8,500,000
برگزار شد
اصول حسابداری 11397/05/11پنج شنبه14-19
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/05/06شنبه, سه شنبه14-19
63
8,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
اصول حسابداری 11397/05/11پنج شنبه8:30-13:30
63
8,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
اصول حسابداری 11397/06/04یکشنبه, سه شنبه14-19
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/05/01دوشنبه16-21
43
7,000,000
درحال تکمیل ظرفیت
اصول حسابداری 21397/05/03چهارشنبه14-19
43
7,000,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/04/29جمعه8:30-13:30
43
7,000,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/04/21پنج شنبه8:30-13:30
43
7,000,000
برگزار شد
اصول حسابداری 21397/05/11پنج شنبه8:30-13:30
43
7,000,000
درحال تکمیل ظرفیت
اصول حسابداری 21397/04/26سه شنبه14-19
43
7,000,000
برگزار شد
اصول حسابداری 2
43
7,000,000
در حال ثبت نام
بودجه بندی جامع
16
4,500,000
در حال ثبت نام
بودجه بندی جامع1397/05/15دوشنبه14-18
16
4,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه1397/05/12جمعه8:30-13:30
40
7,000,000
در حال ثبت نام
تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه1397/06/25یکشنبه8:30-13:30
40
7,000,000
در حال ثبت نام
تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه1397/04/27چهارشنبه14-19
40
7,000,000
درحال تکمیل ظرفیت
تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه1397/05/25پنج شنبه8:30-13:30
40
7,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری به زبان انگلیسی1397/06/07چهارشنبه8:30-13:30
30
5,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری پیمانکاری1397/05/05جمعه8:30-13:30
20
5,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری پیمانکاری1397/06/04یکشنبه14-19
20
5,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری حقوق و دستمزد1397/05/12جمعه8:30-13:30
20
4,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری حقوق و دستمزد1397/05/01دوشنبه8:30-13:30
20
4,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری شرکتها1397/05/18پنج شنبه8:30-13:30
43
7,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری صنعتی 11397/04/29جمعه8:30-13:30
48
8,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری صنعتی 11397/06/22پنج شنبه14-19
48
8,000,000
درحال تکمیل ظرفیت
حسابداری صنعتی 214-19
53
8,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1397/06/26دوشنبه14-19
35
6,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1397/05/05جمعه8:30-13:30
35
6,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1397/04/26سه شنبه14-19
35
6,500,000
برگزار شد
حسابداری مالی ویژه مدیران غیرمالی1397/05/20شنبه14-19
35
6,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مالیاتی1397/05/12جمعه8:30-13:30
38
6,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مالیاتی1397/05/11پنج شنبه8:30-13:30
38
6,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مدیریت1397/06/30جمعه8:30-13:30
40
7,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مدیریت1397/04/27چهارشنبه14-19
40
7,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
حسابرسی مالی1397/05/24چهارشنبه14-19
30
4,500,000
در حال ثبت نام
فشرده صورتهای مالی1397/06/02جمعه8:30-13:30
20
3,500,000
در حال ثبت نام
مبارزه با پولشویی1397/05/04پنج شنبه8:30-16:30
8
2,500,000
در حال ثبت نام
مبارزه با پولشویی1397/06/30جمعه8:30-16:30
8
2,500,000
در حال ثبت نام
مبارزه با پولشویی1397/04/04دوشنبه8:30-16:30
8
2,500,000
برگزار شد
مدیریت تخصصی مالی1397/05/07یکشنبه14-19
200
46,000,000
در حال ثبت نام
کارگاه اصول حسابداری 1و2 با نرم افزار اکسل1397/06/20سه شنبه8:30-13:30
20
5,000,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی1397/05/29دوشنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی1397/04/29جمعه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی1397/07/30دوشنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی1397/06/12دوشنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد1397/05/05جمعه8:30-13:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد1397/06/05دوشنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
تحول تفکر ناب Lean Awareness
در حال ثبت نام
مدیریت سرمایه گذاری و تحلیل بازار مسکن1397/04/28پنج شنبه8:30-13:30
5
2,400,000
در حال ثبت نام


 


ویژگی های دوره های اختصاصی

بخشی از دوره های دفتر دوره های تخصصی و کاربردی، دوره های اختصاصی هستند. این دوره ها برخلاف دوره های تقویمی در حوزه های ذیل قابلیت انعطاف بیشتر با خواسته و نیاز مشتریان را دارا می باشند :
طول دوره: در این دوره ها زمان مورد نیاز برای ارائه مباحث با همفکری و براساس نیاز کارفرما تعیین و مشخص می گردد.
سرفصل دوره ها:در این دوره ها با توجه به خواسته و نیاز کارفرما امکان ارائه سرفصل هایی متناسب با شرح شغل و فضای کسب و کار کارفرما وجود دارد.
مکان: مکان برگزاری این دوره ها بنا به درخواست کارفرما می تواند در سازمان مدیریت صنعتی و یا محل خود کارفرما انتخاب گردد.
زمان: زمان برگزاری دوره با مشورت و همفکری کارفرما در این دوره ها تعیین می گردد.

برای استعلام برگزاری دوره های اختصاصی،شرکت ها و سازمان ها می توانند درخواست خود را به فاکس سازمان به شماره  22013408 ارسال نمایند.

شماره های تماس مستقیم تیم دوره های اختصاصی
22046528
22043005 داخلی 371 و 373 و 361

​​​
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
کارگاه آموزشی تکنیک های پیش بینی اهداف فروش
در حال ثبت نام
کارگاه ارزیابی عملکرد
در حال ثبت نام
کارگاه اقناع و نفوذ
در حال ثبت نام
There are no items to show in this view.