​ فراخوان اعطای نمایندگی موضوعی در استان های تهران و البرز
چهارشنبه,19 تير, 1398

سازمان مدیریت صنعتی از متقاضیان واجد شرایط در رسته های مشاوره ای و آموزشی مورد علاقه جهت اعطای نمایندگی موضوعی دعوت به عمل می آورد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات و هماهنگی بیشتر با دفتر مدير عامل به شماره ٢٢٠٤٣٠٠٠تماس و متعاقباً درخواست خود را به آدرس تهران خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، کد پستی 1995613996 ، سازمان مدیریت صنعتی، دفتر مدير عامل ارسال نمایند.

مدیریت ارتباطات سازمان مديريت صنعتي

1 - 50 Next
خانه