​ فراخوان اعطای نمایندگی موضوعی در استان های تهران و البرز
چهارشنبه,19 تير, 1398

سازمان مدیریت صنعتی از متقاضیان واجد شرایط در رسته های مشاوره ای و آموزشی مورد علاقه و بویژه حوزه های ذیل جهت اعطای نمایندگی موضوعی بصورت محدود دعوت به عمل می آورد.

 


  1.  مدیریت رسانه                                                                                                                                                        Media Management            
  2. اینترنت اشیا                                                                                                                                                                   Internet of Things
  3. مدیریت  گردشگری، موزه داری و اکوتوریسم            Tourism Management, Museums and Ecotourism
  4. کسب و کارهای پلتفرمی                                                                                                                                  Platformic Enterprise
  5. مدیریت هوانوردی                                                                                                                                          Aviation Management
  6. کلان داده و پردازش داده های عظیم                                                                                                    Big Data / Data Mining
  7.  فناوری های مالی                                                                                                                                                                                      Fintech
  8. فناوری زنجیره های بلوکی   و رمز ارزها                                          Cryptocurrencies  /Blockchain Technology

و...

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات و هماهنگی بیشتر با مدیریت توسعه شبکه نمایندگی ها به شماره تلفن 22024469 تماس و متعاقباً درخواست خود را به آدرس تهران خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، کد پستی 1995613996 ، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، مدیریت توسعه شبکه نمایندگی ها ارسال نمایند.

1 - 50 Next
خانه