آغاز بخش دوم از طرح توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی
یکشنبه,05 دی, 1395

بخش دوم از طرح توانمندسازی ارزیابان اعتبار بخشی از دوشنبه 6 دی ماه با حضور 200 نفر از ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت 3 روز در آمفی تئاتر ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی،آغاز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، روزهای دوم و سوم این برنامه در قالب کلاس های 30 نفره ادامه می یابد.


بنا به اظهار مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی، این طرح در قالب طراحی مدل شایستگی و برگزاری دوره و کارگاه های عمومی و تخصصی، با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه درمان و مدیریت سلامت، تا پایان سال 95 ادامه خواهد داد.

1 - 10 Next
خانه