ارتباط با ما

کتابخانه ساختمان مرکزی

آدرس: خیابان ولیعصر، نبش جام جم ساختمان مرکزی سازمان مدیریت صنعتی
تلفن تماس

22043005

تلفن داخلی

345

کتابخانه ساختمان شیخ بهایی:

آدرس: خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان ایرانشناسی خیابان نهم، مرکز مطالعات بهره وری سازمان مدیریت صنعتی
تلفن تماس

88604222

تلفن داخلی

2140